Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping är årets klättrare 2020

23 september 2020 | Näringsliv
Idag presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av årets rankning i attitydundersökningen ”Lokalt Företagsklimat”. Linköping klättrar starkt med hela 36 placeringar uppåt.

I jämförelsegruppen ”Större stad” hamnar Linköping nu på en 6:e plats där listan toppas av Växjö. Foto: Linköpings kommun

Enkätsvaren offentliggjordes i våras, 26 maj, och redan då kunde man se en tydlig indikation på att Linköpings vikande trend sedan 2015 hade brutits. I enkätsvaren för 2020 klättrade Linköping i det sammanfattande omdömet från 3,25 till 3,41 vilket är över riksgenomsnittet. I jämförelsegruppen ”Större stad” hamnar Linköping nu på en 6:e plats där listan toppas av Växjö.

"Resan är bara påbörjad"

- Detta är en stark indikator för att Linköping åter är på rätt väg. Inom kommunen har vi sedan länge en hög ambition att förbättra företagens villkor. Vi är dock ödmjuka inför att resan bara är påbörjad, vi lutar oss inte tillbaka utan ska fortsatt jobba hårt för att bli ännu bättre, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Louise Felldin, näringslivsdirektör i Linköpings kommun, utvecklar resonemanget.

- Näringslivstaben arbetar, tillsammans med hela kommunen, inom en rad identifierade fokusområden för att förbättra villkoren för näringslivet. Parallellt stöttar vi innovationskraften och den tekniska spets som finns i Linköping och som gör oss till framtidsstaden. Båda dessa större utvecklingsområden kräver ett långsiktigt, samverkansorienterat och systematiskt arbete med kommunens Näringslivsprogram som plattform.

Hårt tryck på kommunal service

Trenden under den högkonjunktur som varit är att många snabbväxande kommuner brottas med liknande strukturella utmaningar som Linköping och därför tappat kraftigt i Svenskt Näringslivs rankning under senare år. Kombinationen av kraftig tillväxt i näringslivet och en ökad befolkning har skapat ett hårt tryck på den kommunala servicen.

- När det går bra för näringslivet går det även bra för kommunen. Därför är det viktig att vi under goda tider kan ställa om och skala upp vår service till företagen. Jag vill även passa på att tacka de många företag som tar sig tid att svara på frågor om vårt företagsklimat. Denna rankning och flera andra undersökningar är viktiga redskap för vår planering, avslutar Niklas Borg (M).