Linköping är Sveriges främsta breddidrottskommun 2019

25 september 2019 | Uppleva & göra
Linköping har utsetts till Sveriges främsta breddidrottskommun i tidningen Sport & Affärers lista över Sveriges främsta idrottskommuner.
Representanter från kommunen med diplom

Från vänster: Andreas Hagström idrottsutvecklingschef, Karin Olanders kultur- och fritidsdirektör, Gustaf Appelberg ordförande kultur- och fritidsnämnden (L). Foto: Linköpings kommun

Utnämnandet kom i samband med att Linköping tog emot priset som mest jämställda idrottskommun 2019 i Karlstad under tisdagen.

I sin motivering skriver tidningen att Linköping har ett av Sveriges bästa idrottspolitiska program ”Aktiv hela livet” och en stark planprocess för att säkerställa ytor för idrottsanläggningar och spontanaktiviteter.

Näst främsta idrottskommun

Linköping kom även på andra plats efter Östersund i rankingen för Sveriges idrottskommun.

– Att vinna pris som årets mest jämställda idrottskommun och årets breddidrottskommun bäddar för att nästa år vinna pris som årets idrottskommun. I år nöjer vi oss med en andra plats, säger Gustaf Appelberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Sport & Affärer lyfter fram att Linköping har jämställda bidragsformer, en utvecklad anläggningsstrategi och en handlingsplan för genomförandet av programmet samt genomför omfattande utbildningsinsatser.

Se kommunrankingen i sin helhet: