Hoppa till huvudinnehåll

Linköping bäst på myndighetsutövning

28 april 2023 | Kommun & politik, Näringsliv
SKR genomför årligen undersökningen SKR Insikt som mäter hur företag upplever kommunernas myndighetsutövning. I den senaste undersökningen placerade sig Linköping i topp bland Sveriges tio största städer. Igår tog kommunalråd Stefan Erikson (M) och enhetschef på Näringsliv och tillväxtstaben Erik Åqvist emot pris för kommunens arbete.
Kommunalråd Stefan Erikson (M) och enhetschef Erik Åqvist tar emot priset.

Kommunalråd Stefan Erikson (M) och enhetschef Erik Åqvist tog emot priset. Foto: Kalle Stillersson

SKR Insikt är en kvalitativ servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs genom att en enkät skickas till företagare som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Undersökningen mäter sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Linköping på förstaplats

I den senaste mätningen försvarar Linköping sin förstaplats bland Sveriges tio största kommuner med ett NKI om 77. Inom samtliga myndighetsområden bibehåller Linköping höga nivåer och utmärker sig särskilt inom ärenden rörande bygglov och serveringstillstånd.

﹘ Att Linköping för tredje året toppar bland de tio största kommunerna visar på att god dialog och service blivit en naturlig del i myndighetsutövningen. Att klättra i ranking ett enskilt år kan många klara, men att befästa en position på hög nivå över tid är desto svårare. Därför riktar jag ett stort tack till alla medarbetare som dagligen är medspelare tillsammans med Linköpings företag, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

﹘ Linköping hamnar på en mycket välförtjänt fjärde plats av samtliga kommuner inom området serveringstillstånd. Det är ett otroligt bra betyg för arbetet som görs inom Social- och omsorgsförvaltningen och särskilt i en tid när vi nu kommit ur ett par tuffa år med pandemi som drabbat restaurangnäringen. Jag är stolt över det arbete som görs på social- och omsorgsförvaltningen, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande för social- och omsorgsnämnden.

En viktig del av företagsklimatet

Kommunal myndighetsutövning är en viktig del av företagsklimatet. Nio av tio kontakter ett företag har med en kommun gäller tillstånd och/eller tillsyn. Enligt Förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att
rättssäkerheten eftersätts. SKR Insikt ger svar på hur väl kommunen svarar upp mot dessa mål utifrån ett kundperspektiv, men också vad som kan förbättras.

﹘ Rätt kunskap i rätt tid, och ett trevligt bemötande, bidrar till ett gott företagsklimat vilket i sin tur är en viktig förutsättning för ökad sysselsättning och tillväxt. Kommunens företagsklimat är både ett strategiskt och långsiktigt arbete, men också något som vi behöver jobba med varje dag, säger Louise Felldin, näringslivsdirektör.

Senast ändrad den 28 april 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena