Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping förbereder för ett idrottsgymnasium

16 juni 2021 | Förskola & utbildning
Den 17 juni föreslås bildningsnämnden ge Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi. Detta arbete innebär en vidare utredning av lokala och nationella förutsättningar för idrottsutbildning i Linköping.

Målet är att få till ett idrottsgymnasium med både högskoleförberedande- och yrkesprogram i Linköpings kommun.

– Vi ser idrotten som en integrerande faktor. För att öka integrationen inom Linköpings gymnasieskolor vill vi utveckla ett idrottsgymnasium med både yrkes- och högskoleförberedande program där elever från olika bakgrund och miljöer kan mötas, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden

Utredning under 2021

Bildningsnämnden fick ett uppdrag att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium i internbudgeten för 2020. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under året arbetat med en utredning kopplat till detta uppdrag. Syftet med utredningen var bland annat att bidra till mer information om idrottsutbildningar i allmänhet samt vilken framtida profilering ett idrottsgymnasium skulle kunna ha.

I den fortsatta processen föreslås bildningsnämnden ge Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete med att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi.

Denna utredning ska ge information och rekommendationer om bland annat:

  • Mål och vision för ett kommunalt idrottsgymnasium
  • Lokalisering av idrottsgymnasium samt lokaler för idrottsutbildning
  • Programutbud
  • Vilka idrotter som ska erbjudas samt utifrån vilken nivå (lokal idrottsutbildning, nationellt godkänd idrottsutbildning)
  • Förslag på lokal organisation för ett kommunalt idrottsgymnasium inklusive formaliserad samverkan med idrottsföreningar

Slutredovisning av uppdraget ska ske senast vid bildningsnämndens sammanträde i mars 2022.