Linköping har sex skolbibliotek i världsklass

28 mars 2019 | Förskola & utbildning
För sjunde året i rad har fackförbundet DIK utsett Sveriges ”Skolbibliotek i världsklass”. Av de 64 skolor som har fått utmärkelsen finns sex i Linköpings kommun.

Linköpingsskolorna det handlar om är Arenaskolan, Ekkälleskolan, Himnaskolan, Malmslättsskolan Kärna, Rosendalskolan och Vikingstad skola. Förra året fanns bara Vikingstad skola med på listan.

– Vi satsar mycket från centralt håll på skolbiblioteken och det ger resultat. Vi är verkligen på gång när det gäller skolbibliotek och ligger i framkant i Sverige. Det finns 25 fokusbibliotekarier ute på skolorna och många ligger nära ”ett skolbibliotek i världsklass”, så nästa år är vi ännu fler, säger Katarina Tollbäck Ericson, skolbibliotekschef i Linköpings kommun.

Ökad måluppfyllelse

I Linköping pågår sedan tio år en satsning på skolbibliotek som går under namnet fokusbibliotek. Ett fokusbibliotek har en heltidsanställd fackutbildad bibliotekarie som arbetar både i klassrummen och i biblioteket för ökad måluppfyllelse enligt läroplanen. Fokusbibliotekarierna arbetar bland annat med källkritik redan från förskoleklasserna.

Det finns flera kriterier för att bli ett skolbibliotek i världsklass. Biblioteket ska bland annat vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision och samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.

Biblioteket ska också ha skolbibliotekarier som bland annat är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna, ger eleverna verktyg för källkritik och lär eleverna navigera i informationsflödet.

– Det är många pusselbitar som ska vara på plats för att det ska fungera, säger Katarina Tollbäck Ericson.

Läs mer om kriterierna och utmärkelsen på DIK:s webbplats: