Linköping miljardsatsar på miljön och klimatet

27 maj 2019 | Kommun & politik, Bygga, bo & miljö
Idag har styrande Allians för Linköping presenterat satsningen Klimatmiljarderna. Det är ett koncernövergripande arbete där Linköpings kommunkoncern tillsammans lägger nära tre miljarder kronor på miljö, klimat och hållbarhet under mandatperioden.
Två vindkraftverk på en åker

Foto: Mostphotos

År 2011 tog Linköpings styrande allians, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, initiativ till beslutet om att Linköpings kommun ska vara CO2-neutral till år 2025. Det var då ett av de tuffaste målen som en kommun satt upp. Nu är det snart bara fem år kvar tills målet ska vara nått.

"Finns stor potential"

– I kommunkoncernen finns stor potential och med vår samordning inom Klimatmiljarderna tar nu Linköping ledartröjan i klimatarbetet bland Sveriges kommuner och regioner. Genom Klimatmiljarderna satsar vi tre miljarder kronor på klimatet under mandatperioden. Jag vågar nog påstå att ingen annan kommun i vår storlek kommer upp i liknande siffror, säger Muharrem Demirok (C), miljö- och klimatansvarigt kommunalråd.

Alliansen framhåller att arbetet för att nå en CO2-neutral kommun 2025 nu måste fokuseras och intensifieras. De presenterar ett helt nytt arbetssätt där kommunkoncernens satsningar nu samordnas för att ge mesta möjliga nytta och effekt. Kommunkoncernens samtliga satsningar fokuseras mot målet om att vara CO2-neutrala 2025.

Flera olika satsningar

Bland satsningarna finns koldioxidlagring, solel, vindkraftsutbyggnad, geolagring, energieffektiviseringar samt kol- och fossiloljefri produktion. Ett viktigt mål kommer också vara att Linköpings kommunkoncern ska producera lika mycket el från förnyelsebara och återvunna material som den totala elkonsumtionen i Linköping.