Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Solceller placerar Linköping i Sverigetoppen

8 april 2021 | Bygga, bo & miljö
Med sina 1242 solcellsanläggningar som sammanlagt ger 33,11 MW i solcellseffekt, rankar energimyndigheten Linköping på en andra plats för år 2020. Det visar energimyndighetens statistik för solenergi bland städer i Sverige år 2020.
Robert Klasson håller i solceller

Robert Klasson vänder en solpanel mot solen. Foto: Per Conning

Sedan 2019 har Linköpings solcellskapacitet ökat med 97 procent. En stor del i det är solcellsparken längs E4:an, som har 30 000 solpaneler och som togs i bruk i juli 2020. Samtidigt har intresset för solenergi från privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar ökat. Något som energirådgivaren Robert Klasson ser som den största förtjänsten totalt.
– Vi ser att fler och fler privata aktörer vill investera i solenergi. Det är det lättaste sättet att producera förnybar el åt sig själv som samtidigt ofta blir en vinst för plånboken och klimatet, säger Robert Klasson.

Miljömedvetna invånare

Att Linköpings kommun ligger så bra till tror Robert Klasson beror på flera saker. Framförallt tack vare miljö- och teknikintresserade invånare men också på att kommunen vill underlätta genom att ta bort avgiften för bygglov för solpaneler, erbjuder kostnadsfri energirådgivning och har en tillgänglig solkarta för kommuninvånarna. Samt att kommunen under en längre tid arbetat med kunskapshöjande aktiviteter inom solel exempelvis föreläsningar och visningar.

Solcellsmål för 2025

Linköpings kommun har även formulerat ett solcellsmål som innebär att produktionen av solel ska utgöra minst fem procent av elanvändningen i Linköping år 2025 och minst 20 procent av elanvändningen år 2040.
– Målet antogs i kommunfullmäktige år 2018 och enligt den senaste statistiken har vi nått ungefär halvvägs till målsättningen för 2025. Solenergi kommer troligen att bli den viktigaste energikälla för elproduktion i världen i framtiden. Vårt solcellsmål går i takt med den utvecklingen. Jag tror att Linköping kan vara med i Sverigetoppen ett tag till, men vi kommer nog inte hänga med när de riktigt stora parkerna börjar byggas i Sverige, säger Robert Klasson.

Energimyndighetens statistik släpptes den 31 mars. Göteborg har 1712 solcellsanläggningar med 39,83 MW installerad effekt solceller och hamnar därför högst på rankingen. Linköping ligger på andra plats med installerad effekt på 33,11 MW följt av Uppsala på 25,47 MW och Stockholm på 22,32 MW. 


Text: Fanny Miles