Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping ökade med 1 565 invånare

23 februari 2021 | Kommun & politik
Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 565 personer 2020. Ökningstakten har minskat de senaste åren och befolkningen ökade med 452 personer färre än året före. Det visar senaste Statistikinfo från Linköpings kommun.
Stadsvy över Linköping med hus, domkyrkan och horisont med molning himmel

Vid årsskiftet bodde 164 616 personer i kommunen. Antalet födda barn uppgick till 1 787 under 2020. Det var 71 färre än 2019, men samma antal som 2018.

Födelsenettot – antalet födda minus döda – uppgick till 451 personer i kommunen, vilket är det lägsta sedan 2008.

Flyttnettot – antalet inflyttade minus utflyttade – blev 1 106 personer, vilket var 216 personer färre än förra året. Totalt flyttade 9 766 personer till kommunen, varav 8 605 personer från en annan kommun i Sverige. Det var nästan 500 fler inrikes inflyttade än någon gång tidigare i kommunens historia.

Länets folkmängd ökade med 1 663 personer, vilket var 2 249 personer färre än 2019. Linköpings andel av ökningen var 94 procent.

Läs mer i senaste Statistikinfo: