Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping tar ställning mot dopning

6 oktober 2020 | Kommun & politik
Den här veckan, 5 – 11 oktober sätter träningsanläggningar i hela landet extra stort fokus på att minska användningen av och tillgången till dopningspreparat. Det görs genom kampanjen ”100% ren hårdträning”. Linköpings kommun har en del i det här arbetet.

Anders Netin arbetar med kampanjen ”100% ren hårdträning” som ska skapa medvetenhet om dopning. Foto: Linköpings kommun / Mostphotos

Syftet med veckan är att uppmärksamma det antidopningsarbete som träningsanläggningar gör runt om i landet, samt att skapa en medvetenhet om problemet.

- Träning med anabola androgena steroider och andra skadliga ämnen ger fysiska effekter och påverkar inte bara den som använder dem utan även barn och andra anhöriga. En av effekterna är att det kan ge ökad aggressivitet och våldsamhet, inte minst i kombination med andra droger, något som inte är ovanligt, säger Anders Netin, utvecklingsstrateg Hållbarhetsenheten Linköpings kommun.

Nätverk mot dopning

Linköpings kommun är lokal samordnare och samlar de deltagande gymanläggningarna till ett lokalt nätverksmöte varje år och till ett regionalt nätverksmöte där nya anläggningar diplomeras. En årlig uppföljning av överenskommelserna görs och en utbildning genomförs i regional samverkan varje år.

- Uppmärksamhetsveckan återkommer årligen och varje år presenteras en ny träningsutmaning som de anslutna gymmen kan använda för att anordna tävlingar. Gymmen kan också beställa kampanjmaterial såsom affischer, t-shirtar och mössor. På så vis uppmanas gymmedlemmarna att ta ställning mot dopning, säger Anders Netin.  

Linköpings kommun arbetar med antidopning som en del av insatserna enligt den regionala ANDT-strategin. ANDT står för Alkohol-, Narkotika-, Dopnings-, Tobaksprevention.

Samverkan med polisen

Metoden ”100 % ren hårdträning” är också en del av ”Handlingsplan för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten”. Det finns ett nationellt, ett regionalt och ett lokalt nätverk där Linköpings kommun är representerad.

Arbetsmetoden ”100% ren hårdträning” är framtaget av kompetenscentret Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, (STAD).

Text: Sofie Berlin

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: