Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping växer även på landsbygden

24 juni 2021 | Bygga, bo & miljö
Det ska vara enkelt att bygga och bo på landsbygden. Linköpings kommun strävar efter att underlätta processen så långt det går. – I år slår vi rekord i antal förhandsbesked för villor och småhus, säger Sebastian Monell, avdelningschef bygglov, Linköpings kommun.
Vy över vetefält med små hus i bakgrunden.

Det byggs allt fler villor på landsbygden samtidigt som den stadsnära landsbygdens värde för rekreation, stadens identitet och jordbrukets intressen tas till vara.

I översiktsplan för landsbygden och småorterna behandlas landsbygdens framtida utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Planen innehåller förslag på en hållbar struktur för småorterna. I kommunen finns cirka 60 orter, och 34 av dessa har fått egna utvecklingsskisser. Byggande av smågrupper av hus ska ske främst där det finns ett socialt sammanhang med service och kollektivtrafik. 

Det finns också flera områden som är lämpliga för utveckling av stadsnära lantligt boende, där enstaka och mindre grupper av småhus kan byggas. Dessa områden finns i Vårdsberg, Kränge, Landeryd, Gullberg och öster om Rystad. 

600 nya bostäder

Översiktsplanen för allt lantligt boende ger sammanlagt möjlighet för cirka 600 nya bostäder och cirka 600 fritidshus som är lämpliga att omvandla till permanentbostäder.

– Vi ser ett ökat intresse för byggnation av villor och det har resulterat i fler ansökningar. Under de fem första månaderna i år har vi fått in fler ansökningar om villor via förhandsbesked än vad vi fick in under hela 2020! Vi slår därmed rekord i antal förhandsbesked för villor och småhus för tredje året i rad, säger Sebastian Monell. 

Linköping är näst efter Uppsala den kommun som i Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2021 redovisar högst prognos för antalet byggda småhus, 290 småhus har från kommunens sida bedömts kunna bli färdigställda under året. 

Att öka andelen småhus i pågående detaljplaner har varit en annan prioriterad fråga för kommunen och idag utgör småhus cirka 20 procent av alla planerade bostäder i de detaljplaner som är under framtagande.

Text: Annika Avén