Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping vill höra dina åsikter om cykling

24 juni 2020 | Stadsplanering & trafik
I Linköping är cykeln självklar för en stadsplanerare, det finns redan omfattande planer på nya cykelvägar. Samtidigt behövs mer synpunkter från cyklisterna. Därför uppmanas alla att ta en titt på cyklistvelometern.
Cyklister i Linköping. Foto: Claes Lundkvist

Cyklister i Linköping. Foto: Claes Lundkvist

Det är föreningen Cykelfrämjandet som tagit fram den enkät som kallas cyklistvelometern. Där finns frågor som rör villkoren för cyklister, den som svarar väljer vilken kommun svaren ska gälla.

För Jakob Olingdal, som är trafikingenjör vid Linköpings kommun, är svaren värdefulla och han önskar att så många som möjligt tar chansen att komma med synpunkter.
– Det blir som en direkt feedback om cykling i Linköping. Vi får en rapport om vad som cyklisterna vill att vi ska satsa på i Linköping, säger han.

Alla kan svara

Enkäten bygger på det som kallas självrekryterad webpanel, det betyder att vem som helst kan delta och mest troligt är det de hängivna cyklisterna som svarar.

– Men resultatet kan bli ytterligare ett argument för att göra på ett visst sätt. Förra gången var det exempelvis många som svarade att de ville ha cykelbanor som är separerade från gångtrafik.

Den förra undersökningen gjordes 2018 och då var det endast 76 Linköpingsbor som svarade, den här gången hoppas Jakob Olingdal på betydligt fler svar.

Bredare cykelvägar

De nya cykellänkar som är under utbyggnad i Linköping byggs enligt modellen att cyklister och fotgängare hålls åtskilda. Hittills finns två sådana cykellänkar, en till Ryd och en till Skäggetorp, men ytterligare två ska påbörjas under 2020 och vara klara 2021.

Cyklistvelometern är en undersökning som är öppen för alla, den kan därmed ge en bild av vad cyklisterna tycker. Cykelfrämjandet gör ytterligare en undersökning som kallas kommunvelometern. I den är det kommunerna själva som ska svara på frågor om vad de gör för cyklisterna – uppgifterna som kommunen lämnar ska vara kontrollerbara.

Det var i den senaste kommunvelometern som Linköping rankades som nummer två i listan över Sveriges mest cykelvänliga kommun – Uppsala hamnade överst.

Cyklistvelometern har bara gjorts en gång förut, medan kommunvelometern gjorts varje år sen 2010.

Cyklistvelometern är öppen för svar från 27 maj till 31 augusti. Resultatet presenteras den 8 oktober.