Linköpings arbete med globala mål rankas högt

10 maj 2019 | Kommun & politik
Linköpings kommun ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. I en kommunranking som tidningen Dagens samhälle har gjort hamnar Linköping på andra plats.
Linköping på kvällen

Foto: Mostphotos

Det är i gruppen ”städer och stadsnära kommuner” som Linköping placerar sig på andra plats, med samma poäng som Lund. På första plats ligger Uppsala. På platserna närmast under Linköping och Lund följer Örebro, Växjö, Gävle och Luleå. Totalt finns 108 kommuner rankade i denna grupp.

I gruppen storstadskommuner kommer Mölndal på första plats, medan Kalmar hamnar överst i gruppen småstads- och landsbygdskommuner.

Hållbar framtid

Mätningen består av resultat från kategorierna ”inkluderande samhällen”, ”hälsa och välbefinnande”, ”klimat och miljö”, ”jämställdhet”, ”god samhällsutveckling”, ”hållbar konsumtion” och ”hållbara samhällen”.

Det var 2015 som FN:s medlemsländer antog Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbar utveckling. Syftet med målen är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, och säkerställa ett varaktigt skydd för jorden och naturresurserna. Länderna har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Kommuners arbete viktigt

Tidningen Dagens samhälle konstaterar samtidigt att tiden är knapp. Enligt Statistiska centralbyrån uppfyller Sverige idag bara cirka 20 procent av de globala målen.

Den svenska Agenda 2030-delegationen har framhållit att arbetet på kommunal och regional nivå är mycket viktigt.