Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings företag ger gott betyg på kommunens service

22 april 2020 | Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar idag nya siffror på hur kommunernas myndighetsutövning mot företag fungerar. Linköping klättrar från plats 39 till plats 23 bland landets kommuner med fler än 40 000 invånare.

SKR:s mätning Löpande Insikt presenteras en gång per år och baseras på företagens egna betyg på sin kommun. Företagen är beroende av kommunens myndighetsutövning för att kunna driva och utveckla sina verksamheter, och mätningen är ett viktigt verktyg för att följa upp och driva ett ständigt förbättringsarbete av kommunens service. 

 Vi är tacksamma att företagen tar sig tid att ge oss den här återkopplingen. Att de upplever kontakten med kommunen som effektiv, serviceinriktad och rättssäker är av stor vikt för att bidra till ett gott företagsklimat i Linköping, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Linköping har klättrat

SKR mäter Nöjd kund index (NKI) inom sex olika myndighetsområden; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företag som har haft ärenden hos kommunen inom dessa områden får ge betyg på sex olika parametrar; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Den nya mätningen visar att Linköping har klättrat från plats 39 till plats 23 bland landets större kommuner och från plats 124 till 77 bland samtliga 173 deltagande kommuner.

Genomsnittsbetyget på Linköpings olika myndighetsområden blev 74 vilket rankas som ”mycket högt” av SKR.

Ett verktyg för att följa utvecklingen

Rankingen är inte att betrakta som en tävling, då det skiljer stort mellan kommunerna hur många företag som har svarat. Här har Linköping arbetat aktivt för att nå en hög andel svaranden (759) och kan därmed säkerställa att kommunen rör sig i rätt riktning i jämförelse med tidigare år.

I årets resultat syns tydligt en ökad nöjdhet med bemötande och kompetens, medan företagen fortfarande önskar se ett högre mått av effektivitet vilket exempelvis kan innebära snabbare handläggningstider.

 Efter nedgången under 2018 är vi åter på rätt väg. Vi inledde då ett omfattande arbete för att förbättra vår service och det är mycket glädjande att vi nu har ökat vårt NKI inom alla områden. Det sporrar oss att arbeta vidare, vi ska nå ännu högre, säger Leif Lindberg, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör på Linköpings kommun.

Under den rådande coronapandemin har många kommuner valt att tillfälligt stoppa NKI mätningen. Men i Linköping går enkäterna ut till företagen som vanligt efter att ett myndighetsärende har avslutats.

 Det kommer en tid efter corona. Det är viktigt vi upprätthåller vår service och myndighetsutövning även om vi just nu är i prövningens tid. Vi kan inte sätta förbättringsarbetet gentemot näringslivet på paus, säger Niklas Borg.

Text: Malin Wictorén