Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings glömda pärlor i naturen

20 maj 2020 | Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
I dessa virustider är det många som söker sig ut i naturen på fritiden för att få en paus från hemarbete och isolering. Tinnerö eklandskap söder om stan har blivit så populärt att det är svårt att hitta parkering och den avskildhet man kanske väntar sig. Men för många Linköpingsbor finns oupptäckta platser kvar. Kommunekologen Johan Molin ger sina tips om förbisedda pärlor.

Kommunekologen Johan Molin tycker att Kärna mosse är en spännande och ovanlig miljö i naturen nära Linköping. Från parkeringen i reservatets norra del går en bred led och spång ut till mossen. Foto: Claes Lundkvist

Man skulle kunna tro att vi befinner oss i kanten av en myr längre norrut i Sverige, men vi anar ett brus från E4, en helikopter över Malmens flygfält och i skogskanten far Östgötapendeln förbi. Ändå hör vi grönsångarens svirrande klart i den fuktiga lövsalen med björkar vandringsleden går igenom. 

Vi kommer vidare på en spång som går genom barrskogen och över några vattenfyllda gölar.

– Se upp! Det finns krokodiler under spången, ropar dagisbarn i färgglada västar. För dem är detta en spännande djungel.


Mörtlösahagen är kulturmark som har varit brukad sedan järnåldern. Man kan lätt ta sig dit på gång- och cykelvägen utmed Norrköpingsvägen. Foto: Johan Molin

Vilda orkidéer

Och så glesnar det mellan träden och vi ser den öppna mossen, Kärna mosse vid Malmslätt. Den är täckt av just mossor, olika vilda gräs och just nu blommande rosa majvivor. Från början av juni till mitten av juli kommer olika orkidéer skjuta upp ur mossen.

– Det här är en väldigt fin orkidélokal. Den här sortens kärr brukar vara svårtillgängliga, men här går att komma ända mitt ut på den breda spången, säger kommunekolog Johan Molin.

Och Kärna mosse är egentligen ingen mosse, för sådana får sitt vatten enbart genom nederbörd. Detta är ett kärr där kalkrikt grundvatten strömmar ut från Malmslättsåsen. Det kalkrika vattnet gör att orkidéerna trivs här.

Leden och spången från norra parkeringen är så jämn och bred att rullstolar och rollatorer kommer fram här. Pensionärerna Leif och Anita Nilsson kommer dock gående av egen maskin.

– Det är första gången vi är här. Vi läste om mossen i en broschyr vi fick och tyck att det skulle vara spännande att se den, säger Leif Nilsson.


Leif och Anita Nilsson hade aldrig varit på Kärna mosse tidigare, men beslöt sig för att göra ett besök när de hade läst om den. Foto: Claes Lundkvist

Upptäcka ny natur

Johan Molin hoppas att fler ska upptäcka de många olika naturområden som finns i kommunen, vare sig det är naturreservat, motionsspår eller skogsdunge där man bor. Väldigt många Linköpingsbor har upptäckt Tinnerö eklandskap under coronapandemin. Det visar besöksräknarna och antalet visningar i appen Naturkartan.

– Det är jätteroligt och många söker sig till det man känner till, men det kan ju leda till att man inte få den avskildhet man söker i naturen. Samtidigt finns det mycket annan natur att upptäcka runt Linköping. Vi har faktiskt en varierad natur med slätt, skog, hagar och sjöar, säger Johan Molin.

I de många fall är dessa naturområden relativt lättillgängliga, även om inte all service i form av rastplatser och toaletter finns. Det går även att nå en del med kollektivtrafik utanför stan. Via länken nedan når du flera utflyktstips.

Viggeby naturreservat
– Ett stort reservat vid sjön Järnlunden med ekar, hagmarker och klippor med skärgårdskänsla. Det finns friluftsanordningar som badbryggor, grillplats och övernattningsstuga. Det går att åka med Östgötatrafiken till Brokinds vägkors. Därifrån får man en fin promenad förbi Brokinds slott och Kinda kanal.

Mörtlösahagen
– En av våra större betade hagmarker med kor och får, som det går att gå in till. På kullarna växer olika blommor, som solvända och jungfrulin. Det finns buskage med sjungande näktergalar och några dammar. Vid Kallerstad gårds park finns en lund med ädellövskog. Väldigt nära stan. Bäst är att ta sig dit på gång- och cykelbanan utmed Norrköpingsvägen.

Änggårdshagen
– Väldigt fint på våren, lummig lövskog med hasselbuskar och ett hav av vitsippor. Nära Lambohovs säteri och herrgårdsmiljön finns ett motionsspår och längre österut vid Lilla Aska griftegård finns ett litet kärr med orkidéer. Änggårdshagen ligger mellan Lambohov och Slaka och man kan ta sig dit via lokalgatorna.

Sturefors naturreservat
– Ligger nära Sturefors slott och slottsparken, och är en av de största sammanhängande ekskogarna vi har. Även andra lövträd som hassel, lönn och lind växer här. Det går en kort vandringsled utmed sjön Ärlången upp mot Stångåns inlopp.

Farsbovikens naturreservat
– Den ligger norr om Roxen, så det är ju lite längre att åka. Men det är en mycket fin lövskog nära stranden och man har fin utsikt över Roxen.


Sturefors naturreservat ligger strax utanför samhället och är en stor ekskog. Foto: Johan Molin

Text: Claes Lundkvist