Linköpings kommun förbereder sig för värmebölja

8 juli 2019 | Omsorg & hjälp, Bygga, bo & miljö
Klimatet i Östergötland blir allt varmare och förekomsten av värmebölja blir vanligare. Långvarig hög värme kan påverka hälsan. Särskilt farligt kan det vara för känsliga personer såsom sjuka, äldre och små barn. Linköpings kommun har tagit fram checklistor och åtgärdslistor att använda vid värmeböljor.
Man dricker vatten ur flaska i solsken med blå himmel som bakgrund.

I checklistorna ingår bland annat att identifiera vilka individer som är extra känsliga för värme, att undersöka vilka lokaler som blir varmast och svalast samt att köpa in fläktar eller luftkonditionering. Foto: Mostphotos

Materialet syftar till att minska riskerna för negativa hälsoeffekter hos medborgare som berörs och till att personal ska kunna fungera väl även under mycket varma perioder. I nuläget riktar sig materialet främst till olika typer av vård- och omsorgsboenden samt förskolor och pedagogisk omsorg. På sikt kommer det också finnas mer material som riktar sig till exempelvis anhöriga.

"Behöver vänja oss"

– Många av verksamheterna hade påtagliga problem under den varma sommaren 2018. Det kanske upplevdes som att värmen var extrem det året, men faktum är att vi kommer att behöva vänja oss vid sådana temperaturer. De nya listorna kommer att hjälpa kommunen att fortsätta bedriva sin verksamhet även under förändrade klimatförhållanden, säger miljöstrateg Erika Weddfelt.

I checklistorna ingår bland annat att identifiera vilka individer som är extra känsliga för värme, att undersöka vilka lokaler som blir varmast och svalast samt att köpa in fläktar eller luftkonditionering.

Framtaget genom samarbete

Materialet har tagits fram i ett regionalt samarbete tillsammans med Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Länsstyrelsen i Östergötland, Region Östergötland och Linköpings universitet under våren, försommaren 2019. Under hösten kommer det att utvecklas och kompletteras ytterligare. Projektet finansieras av SMHI.

– Det är en fantastisk möjlighet att få draghjälp av det här slaget i klimatanpassningsarbetet. Det passar också perfekt in i vår egen tidplan. I höstas antog kommunfullmäktige ett klimatanpassningsprogram och snart har vi en handlingsplan för hela kommunen, inklusive de större bolagen, färdig, säger Erika Weddfelt.

Här hittar du checklistorna och åtgärdplanerna: