Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpingselever ska forma den Bästa världen

11 september 2020 | Förskola & utbildning
För tredje året i rad får cirka 5 500 elever i Linköpings kommun lära sig mer om vatten, avfall och energi i skolprojektet Bästa världen. Tillsammans ska de inspireras till att forma en bra och hållbar framtid.

De deltagande eleverna får under projektet även besöka Kolmårdens djurpark.

Årskurs två, fem och åtta från nästintill alla skolor i Linköping kommer under hösten att få djupdyka i olika hållbarhetsämnen. Syftet med projektet är att eleverna ska lära sig att tänka mer hållbart, både miljömässigt och socialt men också på individnivå och lokalt och globalt.

– Med Bästa världen vill vi skapa ett annorlunda lustfyllt lärande som skapar engagemang hos våra elever för att bidra till en hållbar värld. Vår förhoppning är att det ska väcka engagemang, ge kompetens till att själv kunna påverka och en tilltro till att det är möjligt. Vi har fått fantastiskt mycket positiv återkoppling av lärare och rektorer från föregående år, säger Madeleine Zerne, skolområdeschef på Linköpings kommun.

Vatten, avfall och energi

De tre olika årskurserna kommer att fokusera på olika ämnen under projektet. Årskurs två fokuserar på vatten, medan årskurs fem lär sig om avfall och årskurs åtta om energi. Nytt för i år är att Lejonfastigheter tagit fram en ny funktion där skolor kan se sin energiförbrukning via diagram. Där kan de se sin förbrukade värme, el och vatten. Förutom Linköpings kommun drivs projektet av Tekniska verken och Kolmårdens djurpark.

– En viktig och rolig del av Tekniska verkens huvuduppdrag är att arbeta med miljö och samhällsnytta. Genom att beskriva vad vi gör inom Tekniska verken så har pedagoger och elever något konkret att utgå från när man diskuterar hållbarhet. Hållbarhet kan vara lite teoretiskt och stort när man närmar sig frågor för första gången. Vi hoppas att projektet kan inspirera till ett medvetet beteende och hållbara val i vardagen hos barnen, säger Johnnie Aronsson, projektägare på Tekniska verken.

Klassrum och djurpark

Förutom att lära sig mer om hållbarhetsämnen i klassrummen kommer även eleverna under en skoldag besöka Kolmårdens djurpark. Under besöket får eleverna lära sig hur man kan jobba för en hållbar balans mellan djur, natur och människa.
– Bästa världen ger oss möjlighet att inspirera och lära ännu fler barn och ungdomar om hållbar utveckling. Vi binder ihop det lokala med det globala perspektivet gällande hållbarhetsfrågor och eleverna får möjlighet att sätta sig in i djurens värld med fokus på respektive årskurs tema. Bästa världen ligger också helt i linje med Kolmårdens arbete med att bevara utrotningshotade djurarter samt att inspirera till engagemang för djur och natur. Vi ser fram emot att välkomna eleverna från Linköpings kommun, säger Christine Karmfalk, vd för Kolmårdens djurpark.

Text: Linnéa Hellqvist

Se elevernas egen hälsning om varför man bör delta i projektet: