Han fick igenom sitt förslag - Nu kan alla gå efter kartan

29 maj 2019 | Kommun & politik, Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
Sören Nilsson Påledal är orienterare. Tills sin hjälp i skogarna har han detaljerade orienteringskartor som talar om var det finns stenar och stigar. Tack vare hans förslag finns nu kartor för bland annat Eklandskapet, Vallaskogen och Vidingsjö på linkoping.se.
Sören Nilsson Påledal fick igenom ett Linköpingsförslag

Orienteringsklubbarna i Linköping har en förening som samordnar arbetet med att ta fram orienteringskartor. Bakom de färdiga kartorna ligger ett gediget arbete.

– Vi utgår från laserscannade bilder. Men på dem finns inte stenar och stigar och andra detaljer utmärkta. Vi måste därför ge oss ut i skogen och rekognosera, säger Sören.

När det är gjort ska alla detaljer läggas in i kartorna och sist, men inte minst, ska de digitaliseras.

Plocka svamp och cykla

Sören tänkte att många fler än orienterare kan ha nytta av kartorna: skolklasser som orienterar, cyklister, personer som löptränar, vandrar eller plockar svamp. Han lämnade därför in ett så kallat Linköpingsförslag till Linköpings kommun. Förslaget var att tätortsnära orienteringskartor skulle läggas in som ett kartlager i Linköpings kommuns digitala karta.

Många Linköpingsbor men också Kultur- och fritidsförvaltningen gillade hans förslag. Idag finns det därför i Linköpings digitala karta även orienteringskartor för Olstorp, Malmslätt, Rydsskogen, Vallaskogen, Eklandskapet, Vidingsjö och Åbysäcken.  I alla områden utom Eklandskapet finns det ett motionscentrum.

Samma klubb

Linda Nyström var den som fick uppdraget från Kultur- och fritidsförvaltningen att göra ett kartlager och lägga in i Linköpingskartan. Hon arbetar som samordnare för Linköpings kommuns geografiska informationssystem (GIS) på Kommunlantmäteriet.

Eftersom Linda också är orienterare, så hade hon både klubbarnas och kommunens perspektiv med sig när hon skulle genomföra uppdraget. Hon berättar att klubbarna får ett litet bidrag från kommunen för att göra kartorna.

– Det här är ett sätt för klubbarna att ge något tillbaka, säger Linda.

Naturen förändras

Att lägga in kartan tog för Linda cirka fem timmar. I fortsättningen måste kartorna uppdateras minst vart femte år eftersom naturen förändras; skogen växer och blir högre och på andra ställen huggs skogen ner. Då är Linda där igen och hjälper till.

– Jag hoppas att fler tar kartan med sig ut i naturen. Men det är också trevligt om fler hittar till orienteringssporten, säger hon.

Linköpingsförslaget

Linköpingsförslaget är ett annat namn för e-förslag eller e-petition. Sörens förslag är ett av cirka 600 som ligger ute på Linköpings kommuns webbplats.  

När ett förslag har lagts ut på linkoping.se är det möjligt att rösta på. Det måste ha fått minst 100 röster efter 60 dagar för att det ska gå vidare till en förvaltning eller en nämnd. Den förvaltning eller nämnd som är ansvarig för frågan avgör sedan om förslaget ska förverkligas eller inte.

  • Något över 200 förslag har sedan starten 2016 fått över 100 röster. 
  • I 16 fall har beslut fattats om att förslagen ska genomföras.
  • 200 förslag har ännu inte behandlats. 

När röstningsperioden på 60 dagarna har gått ut ligger förslaget kvar så att intresserade kan ta del av det. Det är möjligt att se hur långt i processen förslagen har kommit och om förvaltningen eller nämnden har tagit ställning.

 

Text och foto: Eva-Karin Strand Wåtz