Hoppa till huvudinnehåll

Luftutredning för Hamngatan klar

22 november 2022 | Stadsplanering & trafik
I mars 2022 överskreds gränsvärdet för luftförorenande partiklar, så kallade PM10, på Hamngatan i Linköping. Nu är utredningen om orsaken till överskridandet klar.
Hamngatan

Utredning om Hamngatan är klar. Foto: Linköpings kommun

Sedan 2010 mäts halten av inandningsbara partiklar på Hamngatan. Anledningen till placeringen av mätstationen är att just Hamngatan är en av stadens hårdast trafikerade gator. Mätningen pågår dygnet runt och överskridandet i mars var det första på tio år. Utöver PM10 mäts även halten av kvävedioxid i luften på Hamngatan, där har gränsvärdet aldrig överskridits.

Orsaken - torrt väder och mycket trafik

I samband med överskridandet beställde kommunen en utredning för att gå till botten med vad som orsakat den höga halten skadliga partiklar i luften. Nu är utredningen slutförd och det står klart att det var hård trafik i samband med mycket torrt väder som mest troligt orsakade överskridandet. 

– Det regnade inte en enda dag i mars 2022, vilket är mycket ovanligt. I vanliga fall sköljs de partiklar som nöts bort från vägbanan av trafiken bort av regnet. Vid torrt väder, likt det vi såg i våras, virvlar partiklarna istället upp i luften, säger Niklas Eriksson, enhetschef på Stadsmiljöavdelningen, Linköpings kommun.

Han fortsätter:

– Värt att nämna är att det inte bara var i Linköping som man uppmätte högre luftföreningshalter än vanligt, flera städer i landet hade högre halter av skadliga partiklar i luften under samma period.

Åtgärdsprogram klart senast 2024

Till följd av överskridandet har kommunen fått i uppdrag från Naturvårdsverket att ta fram ett åtgärdsprogram för att förebygga att det händer igen, programmet ska presenteras senast i november 2024. Det förebyggande arbetet är dock redan i full gång.

– Vi förstår att det känns långt till 2024, speciellt för de boende utmed Hamngatan. Vi undersöker därför möjligheten att genomföra vissa åtgärder redan nu. Det handlar bland annat om metoder för att binda damm och mer frekvent städning av gatorna. Målet som vi konstant arbetar för är att hela kommunen ska ha bra luft och att överskridandet förblir en engångshändelse, säger Niklas Eriksson.

Text: Evelina Gleisner

Senast ändrad den 22 november 2022