Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Målet: ökad tillväxt till 2040

15 februari 2021 | Kommun & politik
Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda har kommit överens om ett tätare samarbete för att stärka utvecklingen i kommunerna. Målet är en ökad befolknings- och sysselsättningstillväxt till år 2040.
Östgötapendeln

Ökad pendling mellan kommunerna är ett av målen till 2040. Bild: Mostphotos.

Under februari och mars beslutar kommunernas fullmäktigen om en avsiktsförklaring med målbild för 2040 och gemensamma rekommendationer.

– Det är historiskt att fullmäktige beslutar om rekommendationer som vi i kommunerna ska följa. Beslutet är förpliktigande, men kommer förhoppningsvis att leda till en stark utveckling för oss alla, säger Christer Segerstéen (M), kommunstyrelsens ordförande i Kinda kommun.

Under två år har kommunerna fördjupat sitt samarbete för att stärka den lokala arbetsmarknaden. Målet är att det lokala arbetsmarknadsområdet LA-Linköping ska vara en tydligt sammanlänkad del av Östergötland och aktivt bidra till hela länets utveckling.

– Vi kan tydligt se att kommunerna har olika förutsättningar och styrkor. Genom ett tätare samarbete kan vi utveckla hela det geografiska området, säger Thomas Lidberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Åtvidaberg.

Beroende av varandra

Kommunerna är redan idag sammanlänkade och beroende av varandra. Både när det gäller bostadsmarknaden och studie- och arbetsmarknaden.

– Kommunerna erbjuder tillsammans varierande och kompletterande livs- och boendemiljöer och därför är det så viktigt att vi har en samsyn mellan kommunerna. Till exempel att vi ska ha en bostadsmarknad som är i balans med befolkningstillväxten, säger Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande i Mjölby.

Ett tydligt tecken på hur beroende kommunerna är av varandra är utvecklingen i gränsorterna till Linköping där goda pendlingsmöjligheter leder till en befolkningstillväxt.

– Linköpings starka sysselsättningstillväxt är en viktig källa till kompetensförsörjningen i många kommuner. Samtidigt är Linköping beroende av inpendling för sin arbetskraftsförsörjning. Målet är att vi 2040 ska ha en snabbare sysselsättningstillväxt än i övriga landet genom ett ökat utbyte över kommungränserna, säger Annelie Almérus (M), kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun.

Ostlänken viktig

Förutom en stark utveckling i länet är ett av målen att Linköping ska vara väl uppkopplad mot Stockholm 2040 samtidigt som uppkopplingen till övriga storstäder och kontinenten utvecklas.

– En förutsättning för det är att Ostlänken är färdigställd och att nya stambanor har börjat byggas år 2040. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för länets utveckling att Ostlänken byggs enligt plan, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun.

Fakta

  • Avsiktsförklaringen innehåller 4 målbilder om ett önskat läge år 2040.
  • Den innehåller även 16 rekommendationer för att underlätta fortsatt ekonomisk geografisk integration och ökad mellankommunal samverkan.
  • Rekommendationerna är inte bindande men samtliga deltagande kommuner förstår att den gemensamma målbilden blir svår att nå om avvikelserna från rekommendationerna blir för stora.
  • Kommunerna har under två år gemensam arbetat fram nya kunskapsunderlag i ett projekt finansierat av Tillväxtverket. Med underlaget som grund har den gemensamma målbilden för utvecklingen tagits fram.