Hoppa till huvudinnehåll

Mannersons köper kvarteret Gjuteriet

19 september 2023 | Kommun & politik
Sankt Kors har i dag tillsammans med Mannersons fastighets AB slutit avtal om försäljning av kvarteret Gjuteriet 2. Kvarteret omfattar fem byggnader och innehåller cirka femtio företag samt kulturverksamheter. Skylten är en av kvarterets kulturverksamheter där Linköpings kommun i dag har hyresavtal.

Gjuteriet 2 köps av Mannersons Fastigheter. Foto: Sofia Andersson

Under tisdagen hölls en pressträff på Skylten med Sankt kors och Mannerson för att berätta om försäljningen. Kvarteret Gjuteriet 2 består av fem byggnader med adresserna Gjuterigatan 1A-1D, Gjuterigatan 5 samt Södra Oskarsgatan 3A-3C. Det kommunala bolaget Sankt Kors har förvaltat Gjuteriet sedan år 2011. Flertalet företag samt Skylten är verksamma på området. Inom Skyltens verksamhet ingår Kultur- och fritidsförvaltningen samt studieförbunden Studiefrämjandet och Sensus och konstnärsföreningen Alka.

– Skyltens verksamhet ska fortsätta i sin nuvarande form som den viktiga mötesplats för kultur som den är i dag, säger Lotta Bäckman (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Carl-Fredrik Grönhagen, vd på Mannersons Fastigheter och Anna-Maria Jakobsson, vd på Sankt kors berättade om försäljningen av Gjuteriet 2. Foto: Fanny Miles

Nådde överenskommelse

Sankt Kors uppdrag är att främja tillväxt och utveckling i Linköping samt ansvara för att det alltid finns utrymme för nya företag att etablera sig i kommunen. I detta ingår också att ha en aktiv försäljningsplan för att stärka bolagets finanser inför kommande satsningar. Sankt Kors har nu beslutat att det i enlighet med sitt uppdrag, är dags att sälja Gjuteriet, där byggnader som Cleantech Park och Skylten återfinns. Tillsammans med Mannersons har Sankt Kors nått en överenskommelse som bygger på ett marknadsmässigt pris och en gemensam vision för områdets utveckling.

– Den förestående utvecklingen av Gjuteriet gör det till en strategisk tidpunkt för försäljning av byggnaderna i samband med att området ska utvecklas vidare för framtiden. Det är viktigt att vi följer vårt uppdrag att sälja mogna fastigheter vid rätt tillfälle. Jag vill samtidigt understryka att det är av yttersta vikt att sälja till en aktör som vill vara en långsiktig engagerad part i Gjuteriets fortsatta utveckling och som värnar om kunderna i området, säger Anna-Maria Jakobsson, vd på Sankt Kors.

Mannersons vision

Mannersons verksamhet ser långsiktig och lokal fastighetsutveckling som en av grundpelarna för sin verksamhet och jobbar för att skapa goda förutsättningar för att integrera kultur och näringsliv och att skapa attraktiva miljöer för innovativa företag.

– Mannersons representerar lokal, ansvarstagande och långsiktig fastighetsutveckling. Vi har våra rötter i Linköping och är väldigt glada över möjligheten att få ta över det fantastiska kvarteret Gjuteriet. Vår vision ligger helt i linje med de mål Sankt Kors arbetat med och vi hoppas kunna bidra med att stärka kopplingarna mellan kultur och näringsliv. När vi blickar framåt mot de kommande 10-20 åren så ser vi också såklart fram emot att arbeta med de nya stadsdelarna som skall växa fram i anslutning till den nya stationen, säger Carl-Fredrik Grönhagen, vd på Mannersons Fastigheter.

– Skylten som kulturverksamhet är en värdefull plats för både Linköpingsbor men också för Linköping som stad. Det är viktigt för oss att fortsätta arbetet med Skylten. Vi har ett tydligt och politiskt förankrat uppdrag att bedriva Skylten i dess nuvarande form och ser fram emot att arbeta med den nya fastighetsägaren för att gå vidare med att utveckla Skylten, säger Michael Brask, utvecklingschef kultur och ungdom, Linköpings kommun.


Ägarbytet sker den 1 januari 2024 och avtalet kommer att överföras så som det ser ut idag.

Senast ändrad den 20 september 2023

Senaste nytt

Stråk längs Tinnerbäcken öppnar
Så ska kommunen bekämpa välfärdsbrott
Kommunen visade upp trygghetspunkt
Internationellt pris till attraktion i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i september
Efter sprängningen: Kommunen stärker upp med ordningsvakter
Omvandlingen till en tryggare och grönare Järnvägspark
Kommunen arbetar trygghetsskapande efter explosionen
Så håller du enkelt koll på din ekonomi
Lär dig mer om psykisk ohälsa