Dags för Mänskliga rättighetsdagarna

13 november 2019 | Kommun & politik
Nordens största forum för mänskliga rättigheter kommer till Linköping och Konsert & Kongress den 14-16 november. I år är Linköpings kommun samarbetspartner och lokal värd för arrangemanget.

Fota: Evelina Rönnbäck

– Värdskapet innebär att kommunen ännu tydligare uppmärksammar vikten av att arbeta med mänskliga rättigheter och social hållbarhet, säger Denisé Cassel (KD), förste vice ordförande kommunstyrelsen, Linköpings kommun.

Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangerats sedan år 2000 och syftet med forumet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. 

Rätten till hälsa

Under temat ”Rätten till hälsa” arrangeras runt 170 programpunkter och över 90 organisationer kommer att finnas på plats på utställartorget. En rad internationella och nationella talare kommer också att medverka.

– Rätten till hälsa är en grundläggande del av våra mänskliga rättigheter och för vår förståelse av vad det innebär att leva ett liv i värdighet. Vi hoppas att årets forum blir välbesökt och att många tar chansen att lära mer om de mänskliga rättigheterna och särskilt rätten till hälsa, säger Caroline Matsson, projektledare.

På forumet deltar bland andra Margareta Kristensson, professor emeritus i folkhälsa och socialmedicin vid Linköpings universitet. Kristensson som har lett arbetet med Östgötakommissionen och varit ledamot i den nationella kommissionen för jämlik hälsa, medverkar i ett samtal med socialminister Lena Hallengren (S) och professor Sir Michael Marmot, om regeringens arbete med att sluta hälsoskillnaderna inom en generation.

Tusentals besökare

Mänskliga Rättighetsdagarna samlar årligen cirka 3 000 – 5 000 besökare. Konferensen äger rum i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Forumet drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan elva civilsamhällesorganisationer, universitet och studieförbund med Föreningen Ordfront som huvudman.