Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Del av Drottninggatan stängs av för markarbete

10 september 2021 | Stadsplanering & trafik
Måndagen den 13 september inleds ett grävarbete vid Trädgårdsföreningens entré, längs Drottninggatan. Tekniska Verken och NCC kommer att förbereda för markvärme.

Den röda markeringen visar var avstängningen är.

Markvärme förhindrar isbildning under vinterhalvåret. Grävarbetet innebär att del av Drottninggatan kommer att stängas av för biltrafik från den 13 september och sex veckor framåt.

Förbättrar väglaget

Att stänga av en central gata påverkar både boende och trafik. Men åtgärderna som görs med att anlägga markvärme kommer att bidra till mindre risk för halka under vinterhalvåret och därmed en säkrare gång- och cykelbana.

Gång- och cykeltrafik kommer under arbetets gång att kunna passera längs södra sidan, den del av gatan som ligger längs med Trädgårdsföreningen. Boende utmed Drottninggatan kommer att kunna ta sig in och ut ur sina fastigheter. Gång- och cykeltrafik från Apotekaregatan kan passera arbetsplatsen via en omledning för att ta sig in till Trädgårdsföreningen. Bilister uppmanas att välja annan väg runt området.

 

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: