Avspärrningarna hävs i Tannefors

23 augusti 2019 | Kommun & politik
Polisen fick på fredagsmorgonen larm om ett misstänkt farligt föremål i Tannefors. Föremålet hittades utomhus på Nya Tanneforsvägen 44. Polisen gjorde en avspärrning. Den kunde hävas på eftermiddagen efter att nationella bombskyddet hade kontrollerat föremålet.
Polisens avspärrningstejp med texten Polis Avspärrat

Det här har hänt

Polisens nationella bombskydd är på väg till platsen för att göra en bedömning av föremålet. Polisen vill betona att detta är en ren säkerhetsåtgärd och att det inte innebär någon konkret fara för allmänheten.

Polisen har gjort en avspärrning i väntan på bombskyddet, avspärrningen kommer hållas i minst fyra timmar, det uppgav polisen vid klockan 09:50. Polisen uppmanar trafikanter att välja andra vägar att köra än Nya Tanneforsvägen.

Kommunens krisledning är aktiv och följer händelsen. Arbete med att upprätta en trygghetspunkt pågår. Kommunens verksamheter inom avspärrningen kommer att evakueras. Arbete med det pågår.

Uppdatering klockan 11:10

En trygghetspunkt finns upprättad på Kungsbergsskolan, Drottningtorget 1A, 582 52 Linköping. Trygghetspunkten bemannas med personal från Frivilliga resursgruppen.

Tanneforsskolan ligger utanför avspärrningen.

Barnen på förskola på Lindengatan håller sig inomhus.

Uppdatering klockan 11:45

Elever, förskoleklasser och barn på fritids som är inhysta i de tillfälliga paviljongerna vid Kungsbergets idrottsplats är evakuerade till Kungsbergsskolan.

Uppdatering klockan 14:25

Polisen uppger att nationella bombskyddet har slutfört sitt arbete på plats och de kunde konstatera att föremålet var ofarligt. Trygghetspunkten på Kungsbergsskolan kommer avvecklas. Avspärrningarna kommer strax att släppas.