Mobil ungdomsverksamhet vill bli ledande i Sverige

6 december 2019 | Förskola & utbildning
LinGo är namnet på en helt ny satsning på ungdomsverksamhet av mobil karaktär. Syftet är att nå ungdomar i hela Linköpings kommun.

Arbetslaget LinGo: Jan Holmkvist, Fredrik Svensson, Ted Andersson, Emelié Persson Foto: Mattias Grane

Under hösten har det nysammansatta arbetslaget LinGo idogt planerat för en ny metod för ungdomsverksamhet som avser att vara både mobil, modern och flexibel. Framförallt vill man nå ungdomar i områden som saknar fritidsgårdar. Det är en handplockad konstellation av fritidsledare som utgör det entusiastiska teamet. Redan nu är de igång med verksamheten och får mycket respons.

– Vi vill kunna erbjuda ungdomar positiva och meningsfull aktiviteter i områdena där de bor. En trygg fritid stärker de ungas självkänsla och kreativa tänkande. Så vi tar oss dit där det inte finns några fritidsgårdar, berättar fritidsledaren Emelié Persson.

Grundtanken är att bedriva en främjande verksamhet och lyssna till de önskemål som kommer direkt från ungdomarna gällande både vilka platser som ska besökas och vilka aktiviteter det finns behov av just där.

– Det krävs av oss att vara snabba och flexibla både i tanke och i riktning för att få till aktiviteterna som passar målgruppen just där vi befinner oss i stunden, fortsätter Emelié.

Från Stjärnorp till Ulrika

Arbetslaget LinGo är fortfarande i uppstartsfas men rör sig redan i alla väderstreck runt om i Linköpings kommun, där de upptäcker skilda behov på olika platser.

– Det kan till exempel handla om att ge ungdomarna redskap för att starta en förening, få tillgång till lokaler i sitt område eller utforska helt nya aktiviteter, berättar fritidsledaren Fredrik Svensson.

Vikten av breda kontaktnät och samverkan mellan olika lokala aktörer är något arbetslaget bär med sig in i verksamhetsidén från start.

– Vår roll kräver att vi skapar samarbeten och samverkan med andra aktörer i områdena vi besöker - så som idrottsföreningar, bostadsbolag, ideella organisationer och liknande, förklarar Emlié Persson.

"Jag har stora förhoppningar"

LinGo är ett nytt grepp för ungdomsverksamhet som lanserats sedan kommunens fritids- och ungdomsverksamheter flyttat över från Utbildningsförvaltningen till Kultur- och fritidsförvaltningen i år. Målet för LinGo är högt ställt och fokuserar på att kunna ge ungdomar, oavsett var de bor, en bra fritid och på sikt bli Sveriges ledande ungdomsverksamhet.

– LinGo är ett nytt sätt att möta unga människor som utgår från deras behov och önskningar. Jag har stora förhoppningar på att förnya och förbättra verksamheten och nå grupper vi inte nådde innan. Sveriges bästa? – jomen det låter som en bra ambition, säger Gustaf Appelberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

– Jag är helt övertygad om att med denna nya satsning är vi en pusselbit närmre att nå detta mål, konstaterar Ewa Höglind, verksamhetschef för riktade ungdomsverksamheter.

Följ LinGo på Instagram: @lingolkpg

Mattias Grane