Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Modell visar hur nya området kan se ut

23 oktober 2020 | Stadsplanering & trafik, Folkungavallen
En ny 3D-printad modell har tagits fram för att visa hur Folkungavallen kan komma att se ut i framtiden. Nu visas den upp för allmänheten.
Modell över området Folkungavallen.

Modellen är baserad på detaljplanen så här får man även med olika höjdskillnader. Foto: Linköpings kommun

Nya simhallen, mobilitetshubb, skola och exempel på bostadshus. Det är några av de figurer som har skapats med hjälp av en 3D-skrivare och som nu placerats ut på en modell över Linköpings innerstad.

– Med hjälp av modellen kan man skapa sig en bild av hur området Folkungavallen kan se ut när det är färdigt, med bostäder, skola, simhall och mobilitetshubb på plats, säger Mikael Klingefjord, projektledare Plankontoret Linköpings kommun.

– Det kan även fungera som inspiration för dem som ritar på området. Modellen är baserad på detaljplanen så här får man även med olika höjdskillnader och så vidare. Det är lite skillnad mot att titta på en helt platt bild.

Modellen ställs ut

Från och med höstlovet och några veckor framåt kommer modellen att finnas att titta på i nuvarande simhall. Och från och med 25 januari 2021 kommer den återigen att finnas tillgänglig för allmän beskådan, då i Curmanska magasinet i Gamla Linköping.

– Med modellen blir det tydligt att det här kommer att bli en stadsmiljö, en naturlig förlängning av innerstaden med nya kvarter och torg precis intill Linköpings nya simhall, säger Mikael Klingefjord.

Nybyggnationerna är tydligt markerade i modellen för att visa på hur det kan komma att se ut. Foto: Linkin

Detaljplanen för etapp 1 på Folkungavallen vann laga kraft i maj 2020 och medger byggrätt för fyra bostadskvarter på sammanlagt ungefär 500 bostäder. I detaljplanen ingår också nya simhallen, mobilitetshubben Neptunus med 600 parkeringsplatser och livsmedelsaffär samt kvarter med en grundskola för cirka 350 elever och kontor.

Med start i december kommer Linköpings kommun att genomföra en markanvisningstävling för att besluta om vilka byggaktörer som får bygga bostäder inom etapp 1.

– Genom sitt deltagande i Vallastaden har några byggherrar fått förtur till kommande markanvisning. Tävlingen kommer att ta cirka ett halvår och tilldelningen beräknas vara klar till sommaren 2021, säger Mikael Klingefjord.

Detaljplan för etapp 2 väntar

På den nya modellen kan man se ännu ett bostadskvarter, norr om mobilitetshubben. Här planeras för ytterligare cirka 100 bostäder efter att nuvarande simhall rivits. Den här delen kommer att planeras i en ny detaljplan, Folkungavallen etapp 2.

Modellen visar även exempel på hur Tinnisområdet kan bli i framtiden men utvecklingen av Tinnis med Tinnerbäckens dragning och gamla badsjön kommer det att tas beslut om senare i vår.

Text: Johan Hermansson

Se en video om utvecklingen av området Folkungavallen nedan:

Följ projektet Folkungavallen och övriga projekt på stadsutvecklingsportalen: