Nationell utmärkelse till Nya Rydsskolan

29 november 2019 | Förskola & utbildning
Nya Rydsskolan är bland de bästa skolorna i landet. Det kan slås fast idag då skolan fått ett erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling genom kvalitetsutmärkelsen ”Bättre Skola 2019”.
Böcker

Bakom priset står Skolverket och SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, vilket gör det till ett erkänt stort pris. Utmärkelsen får Nya Rydsskolan för sitt framgångsrika arbete med verksamhetsutveckling. Skolan har snabbt kunnat vända en trend och skapa förutsättningar för goda resultat i området Ryd.

– Nya Rydsskolan visar att det går att lyckas trots tuffa förutsättningar, om man bara väljer att arbeta strukturerat och systematiskt och verkligen tror på människors förmåga att klara utmaningen, säger Mats Deleryd, vd för SIQ.

En förebild

Delaktighet och kompetensutveckling är två nyckelfaktorer som skolan arbetar med för att skapa bästa möjliga förutsättningar för både elever och medarbetare. I motiveringen står det bland annat att Nya Rydsskolan är en förebild inom ledarskap och kultur, och en mycket värdig mottagare av utmärkelsen.

– Det här är såklart ett erkännande på många sätt. Både för elever, medarbetare och skolan i stort. Genom att vi har kunnat samla hela skolan kring samma mål har vi lyckats vända en trend, berättar Caroline Andersson, rektor på Nya Rydsskolan.

 


Firande på Nya Rydsskolan.Genom bland annat tre övergripande mål har skolan arbetat med att öka elevernas resultat, utvecklat arbetsklimatet och jobbat med tryggheten på skolan. Elevinflytandet har också varit ett av de övergripande målen.

– Vi har lyckats med det här genom hårt systematiskt arbete. Men också genom att våga ta beslut om det som inte har fungerat och ändra och testa nya saker, säger Caroline Andersson.

Utöver firandet idag på Nya Rydsskolan kommer priset delas ut av Skolverkets generaldirektör under rikskonferensen Bättre Skola i januari 2020.