Han har kartlagt kommunens HBTQ-arbete

8 augusti 2019 | Kommun & politik
Nico Rönnberg är en av Linköpings kommuns 35 studentmedarbetare som har arbetat i olika projekt under höst- och vårterminen 2018 - 2019. Nicos fokus har varit att kartlägga hur kommunen arbetar med HBTQ-frågor.

Efter insatsen i Linköping väntar nya uppdrag i Stockholm för Nico Rönnberg som är en av Linköpings kommuns studentmedarbetare. Foto: Sofie Berlin

– Jag har först och främst tittat på vad vi gör i dagsläget, vilka behov det finns att utveckla och förbättra samt hur andra kommuner arbetar med dessa frågor för att hitta inspiration, säger han.

Nicos arbete har mynnat ut i en rapport där han belyser både goda exempel och även de utvecklingsbehov som han har upptäckt längst vägen.

– Det finns alltid behov av att utbilda och höja kompetensen inom HBTQ då vi är en stor kommun med drygt 9000 medarbetare. En del slutar och nya börjar och därför är kunskapen en färskvara. Det är bra om man kontinuerligt arbetar med att utbilda medarbetare och tjänstepersoner i HBTQ och normkreativitet, alltså i hur vi kan behandla alla jämställt och inkludera alla samt stärka alla invånares delaktighet och närvaro i vår kommun, säger han.

Bland Linköpings starka sidor nämner Nico RFSL’s regnbågsvecka som kommunen är med och finansierar varje år. Han har även hittat fler goda exempel.

– Stadsbiblioteket har en regnbågshylla som innehåller normkreativa böcker med ett HBTQ- och genusfokus, även för barn och ungdomar. Stadsbiblioteket, Agora och Skylten fungerar som lokaler för evenemang och föreställningar under Regnbågsveckan. Linköpings fritidsgårdar är HBTQ-certifierade plattformar och verksamhetsytor för unga. På Arbis finns Liquid, en särskild mötesplats för HBTQ-ungdomar i åldrarna 12-19 år.

Rapporten fungerar som ett strategiskt utvecklingsverktyg för Hållbarhetsenheten och kommunledningen för att få en samlad bild av kommunens arbete med HBTQ-frågor.

– Jag har haft dialog med våra sju förvaltningar och intervjuat nyckelpersoner som är sakkunniga, strateger, verksamhetsutvecklare, samordnare, chefer, kuratorer och pedagoger. Dessutom har jag studerat måldokument bland annat det nya idrottspolitiska programmet och kulturpolitiska programmet, avslutar Nico.


Text och foto: Sofie Berlin