Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Norlandia tar över Ånestad vårdboende

22 oktober 2021 | Omsorg & hjälp
Det är nu klart att det blir Norlandia som tar över Ånestad vårdboende från och med den 1 februari 2022.
Äldre håller i handen

I februari tar Norlandia över Ånestad vårdboende. Foto: Mostphotos

– Det viktigaste för oss är att brukarna ska få den vård och omsorg som de behöver och har
rätt till och att de och deras anhöriga känner sig trygga. Att Norlandia kan ta över driften av
Ånestad vårdboende ser jag som en bra lösning. Norlandia har sedan tidigare avtal om att ta
över driften från oktober 2022. Genom att de nu kan ta över redan från februari innebär en
kontinuitet och trygghet för de boende, säger Liselotte Fager (KD), ordförande i äldrenämnden

Drevs tidigare av Attendo

Ånestad vårdboende drivs sedan 2019 av Attendo. Vårdboendet har under en längre tid följts upp utifrån brister som uppmärksammats och äldrenämnden har sedan tidigare fattat beslut om att inte förlänga nuvarande avtal.

I september fick Social- ochomsorgsförvaltningen del av en utredning från Attendo, som tydde på att flera av de brister som Attendo tidigare sagt varit åtgärdade fortsatt kvarstod. Den 6 oktober fattade äldrenämnden därför beslut om att Attendo ska lämna driften av verksamheten i förtid.

– Social- och omsorgsförvaltningen har jobbat snabbt för att hitta en bra lösning, vilket vi nu
har gjort gemensamt med Norlandia. Vårt fokus är att säkerställa övergången mellan
utförarna för att skapa trygghet för brukare, anhöriga och personal, säger Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör.

– Vi är glada för förtroendet och ser fram emot att ta över driften av Ånestad vårdboende
redan från februari. Eftersom beslutet har fattats snabbt kommer vi framåt att lägga stort
fokus på information och dialog med brukarna och deras anhöriga samt med medarbetarna
för att de ska få svar på frågor och känna sig trygga med oss som utförare, säger Norlandias vd, Kerstin Stålskog.