Nu är den ombyggda kolpannan invigd

11 mars 2020 | Bygga, bo & miljö
I mars 2019 eldades den sista kolbiten i kraftvärmeverket vid Resecentrum i Linköping. Idag, onsdagen den 11 mars, invigdes den ombyggda kolpannan som nu eldas med träflis.
Kraftvärmeverket

Styrelsen i kommunägda bolaget Tekniska verken tog i november 2017 beslutet att fasa ut kol och fossil olja i kraftvärmeproduktionen till eldningssäsongen 2021.

Gösta Gustavsson, styrelseordförande i Tekniska verken, säger att även om kol och fossiloljeförbrukningen har varit minimal på kraftvärmeverket, så har det ändå haft klimatpåverkan.

– En övergång till andra bränslen ger stor klimat- och miljönytta, som betyder mycket när det gäller att nå målet att Linköping ska vara koldioxidneutralt år 2025. Att sluta elda kol och fossil olja innebär att utsläppen av CO2 minskar med 35 000 ton per år. Det är lika mycket som 30 000 Linköpingsbors årliga bilåkande, säger han.

"Stort och viktigt steg"

Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken, är glad över att den konverterade kolpannan invigs.

– Det är ett stort och viktigt steg i arbetet med att bli ännu mer resurseffektiva och hållbara när el, fjärrvärme och fjärrkyla produceras av förnyelsebara eller återvunna bränslen.

Avvecklingen av kol och fossil olja i kraftvärmeverket görs stegvis i takt med vad nödvändiga tillståndsprocesser tillåter, och beräknas vara klart inför eldningssäsongen år 2021. Beslutet kommer inte att påverka planen att på sikt flytta kraftvärmeverket från nuvarande plats.

– Vi har succesivt minskat användningen av fossil olja och kol de senaste decennierna. Kol- och oljepannorna vid kraftvärmeverket har bara använts kortare perioder när det varit riktigt kallt, och vid behov av reservkapacitet några enstaka dagar per år, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef för Bränslebaserad Energi på Tekniska verken.

Fakta:

  • Att bygga om kolpannan kostar 116 miljoner kronor.
  • Hela investeringen, det vill säga konvertering av kol- och oljepannorna samt att bygga ut ackumulatorkapaciteten, beräknas uppgå till 250 miljoner kronor.
  • Endast vid extrem kyla eller svåra driftstörningar kan det bli aktuellt att elda med fossil olja.