Nu byggs badet om

11 mars 2020 | Stadsplanering & trafik
Just nu pågår en ombyggnad som ska förbättra vattenkvaliteten i Johannelundsbadets badlagun. Samtidigt gör kommunen en allmän upprustning av badet.
Grävskopa arbetar vid Johannelundsbadet

Sponten till vänster håller Stångåns vatten borta under arbetet i badlagunen.

Under varma somrar kan vattnet i badlagunen bli stillastående, vilket ökar risken för att bakterier ska växa till sig. Kommunen har under åren gjort olika insatser för att komma till rätta med problemet, bland annat med hjälp av en pump.

– Det har inte riktigt lyckats, så nu tar vi ett krafttag, säger kommunens projektledare Lars Norr.

En del av lösningen är att gräva bort mer än hälften av den konstgjorda ön i badlagunen. Det ska bidra till ett naturligt flöde, så att vattnet byts ut oftare. Strandkanten rätas också ut för att underlätta vattnets rörelser.

– Vi justerar också botten, där vi kommer att ändra lutningen något. Det blir lite brantare, men inte mycket, säger Lars Norr.

 

Botten får en lite brantare lutning.

 

Åtgärderna har planerats i samarbete med SMHI, som har bidragit med strömningsberäkningar och information om vattenflöden.

I samband med ombyggnaden rustas också andra delar av badet upp, till exempel grillplats, papperskorgar och bänkar.

Planen är att allt arbete ska vara klart till sommaren.

Text och foto: Per Conning

Här hittar du mer information om aktuella byggprojekt i Linköping: