Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns gott om skyddsutrustning

23 juni 2020 | Omsorg & hjälp, Coronaviruset covid-19
Sedan ett par veckor har Linköpings kommun säkrat leveranserna av skyddsutrustning och det finns nu exempelvis över 300 000 munskydd i lagret som försörjer kommunerna i Östergötland.

Foto: Linköpings kommun

För att klara en andra, tredje och fjärde våg har Social- och omsorgsförvaltningens krisledning beräknat att det behövs 165 000 munskydd. Det innebär alltså att vi har god lagerhållning och klarar 2020 och 2021.

– I början av krisen var det en kamp att få tag på skyddsutrustning men vi har alltid haft tillgång till det vi behövt. Det har inte gått en dag utan att vi inte haft skyddsutrustning till våra medarbetare. Jag är glad att kunna säga att vi idag har ett lager som säkrar ett behov även på längre sikt, säger Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör.

Samordning och inköp

Handsprit, visir och förkläden tillverkas sedan en tid tillbaka av lokala företag i Östergötland, det är bland annat företaget Saab Barracuda som ställt om sin produktion.

Sen pandemins utbrott har Linköpings kommun haft i uppdrag att sköta inköpen av skyddsutrustning för Östergötlands samtliga 13 kommuner.

Användning av skyddsutrustning

I den vård- och omsorgsverksamhet som Linköpings kommun ansvarar för använder inte all personal skyddsutrustning. Det beror på att vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsexperterna i Region Östergötland tagit fram. Det innebär att personal som hanterar personer som är Covid-19 smittade eller har misstänkt smitta använder den skyddsutrustning som krävs.

– Vi arbetar med en rad åtgärder för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. För att säkerställa att verksamheterna har rätt förutsättningar att hantera smittspridning stöttar krisledningen verksamheterna, säger Linda Ljungqvist.