Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nu har alla gator inventerats

15 december 2020 | Stadsplanering & trafik
För att ta reda på skicket på bland annat asfalten har Linköpings kommun låtit inventera samtliga gator i stan. Samtidigt har en prioriteringsordning för eventuella åtgärder skapats.
En man sitter på huk på en gata och känner på asfalten med handen.

Dennis Höijer, driftingenjör på Stadsmiljökontoret, är nöjd med inventeringen.

Senast Linköpings kommun gjorde en översyn av vägarna var 2012, men den här är förbättrad på flera sätt. I slutet av 2018 påbörjades en inventering och skadebedömning av samtliga gator och gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare genom så kallad okulär besiktning.

– Det går till så att vägtekniker i fält åker på alla våra vägar och noterar alla skador där de faktiskt befinner sig. Det är ett smart och avancerat system där alla typer av skador som exempelvis potthål, lagningar och krackeleringar registreras, säger Dennis Höijer, driftingenjör på Stadsmiljökontoret.

Tagit lång tid

Men det är också en mödosam process. Teknikerna åker en meter i taget och knappar in alla typer av skador i beläggningen. Totalt har 592 kilometer gator samt 434 kilometer gång- och cykelvägar setts över. Samtidigt har man passat på att inventera och mäta in alla vägskyltar som finns i kommunen, totalt 27 344 stycken. Dels för att få en uppfattning om hur många skyltar som finns och var de befinner sig, men också för att få en bedömning av statusen även på dessa för att kunna arbeta med ett långsiktigt byte.

Arbetet har tagit ungefär ett år att genomföra, aktiv tid. Men det är ett arbete som kommunen har stor nytta av för en lång tid framöver.

– Det möjliggör en mer långsiktig planering av beläggningsarbeten då vi får en samlad bild av vad som behöver göras och när. Underlaget blir en viktig del vid beslut om vilka ytor som kommer asfalteras under kommande år, säger Dennis Höijer.

Skapat en prioriteringsordning

Informationen om skadorna matas in i ett anpassat datasystem tillsammans med bland annat trafikmängder. Systemet beräknar då utifrån skadebild och trafikmängder när gatan behöver asfalteras om. Med hjälp av det läggs en långsiktig plan där även hänsyn tas till övriga arbeten samt budget.

Med andra ord skapas en prioriteringsordning som är svår att argumentera emot. Grundregeln är att störst behov går först. Och är det så att just din gata inte är överst på listan, ja då är det helt enkelt någon annan gata i kommunen som har ett större behov. Men du kan vara lugn. Tids nog kommer alla Linköpings gator med ett behov att ses över.

– För att hålla informationen aktuell matar vi varje år in de gator som blivit åtgärdade i systemet. Under de kommande fem åren kommer vi även inventera merparten av gatorna ytterligare en gång för att säkerställa att informationen är aktuell, säger Dennis Höijer.

Text och foto: Johan Hermansson

Se en video om asfaltsinventeringen nedan: