Nu invigs nya etappen av Cykellänken

14 november 2019 | Stadsplanering & trafik
Den 21 november är nya etappen av Cykellänken klar för invigning. Sträckan går mellan innerstaden och Skäggetorp, via Abiskorondellen, Åbylund och Barhäll.
Projektledaren vid Cykellänken

Projektledaren Elna Hammarström vid Cykellänken utanför Nygårdsskolan.

Cykellänken är en tre meter bred dubbelriktad cykelbana som går intill en 1,8 meter bred gångbana. Längs vägen finns bland annat tydlig vägvisning, ljusinstallationer, cykelpumpar och utemöbler. Kommunen underhåller också Cykellänken mer än andra sträckor.

I december förra året invigdes den första etappen av Cykellänken, som går mellan innerstaden och Ryd. Nu är det alltså dags att sjösätta den andra etappen som går mellan innerstaden och Skäggetorp. Invigningen startar klockan 17 den 21 november. Programmet innehåller bland annat musik, fika och tipspromenad på flera stationer längs den nya sträckan. Det blir även tal utanför Nygårdsskolan klockan 18. I slutet av artikeln hittar du mer information.

Flera förbättringar

Kommunens projektledare Elna Hammarström berättar att Cykellänken innebär flera förbättringar för de cyklister och gångare som tar sig mellan stadsdelarna. Det märks bland annat vid den sträcka som går längs Grenadjärgatan. Här har anslutande lokalgator fått upphöjda korsningar som ger gångare och cyklister företräde framför bilarna.

– Det gör att det blir mer fördelaktigt att ta cykeln. Vi vill att cyklisterna ska få ett ”flow” på Cykellänken. Då kan de ta sig till centrum på åtminstone samma tid som med en bil – och slippa parkera bilen.

Korsningen Grenadjärgatan - Sparvgatan har fått en extra upprustning. Elna Hammarström säger att korsningen tidigare har varit otrygg.

– Nu har vi byggt om korsningen så att bilisterna får bättre sikt. Grenadjärgatan har samtidigt smalnats av, vilket kan sänka bilarnas hastighet.

 


Korsningen Grenadjärgatan - Sparvgatan.En annan förändring är den vändzon som sedan tidigare ligger vid cykelbanan utanför Nygårdsskolan.

– Nu har platsen fått en mer torgliknande utformning och ett gupp som saktar ner bilarnas hastighet. Det finns också en ny sittmöbel och ny belysning.

På de ställen där Cykellänken passerar skolor och förskolor har vägbanan färgglada övergångsställen. Det ska uppmärksamma cyklisterna på att det finns barn i närheten att ta hänsyn till.

 


Övergångsställe vid Nygårdsskolan.Lagom till invigningen ska elever i Skäggetorp även få göra några målningar på cykelbanan. Barnen kommer att använda en färg som är osynlig, men som syns när det regnar. Det finns också flera andra lekfulla inslag längs sträckan, till exempel skyltar med olika budskap.

Cykellänkens signalfärg orange dyker upp på bland annat på cykelpumpar, sittmöbler, växter och belysningsstolpar.

– Det finns även orangefärgade vilostöd intill trafikljusen vid Industrigatan och Nygårdsvägen. De gör att cyklisterna inte behöver sätta ner fötterna på marken om de väntar på grönt ljus, säger Elna Hammarström.

Vid trafikljusen finns det detektorer i marken som registrerar att någon vill passera gatan. Därför är det inte nödvändigt att trycka på en knapp för att få grönt ljus – ”knapptryckningen” sker automatiskt.

 


Sittmöbel där cyklister och gångare kan ta en paus.

 


En av flera skyltar längs sträckan.


Förutom att bygga Cykellänken arbetar kommunen med att öka intresset för cykling i Skäggetorp, på liknande sätt som man har gjort i Ryd. Sandra Viktor, som är miljösamordnare med fokus på mobilitet, säger att kommunen bland annat genomför undersökningar om vad som skulle kunna få fler Skäggetorpsbor att cykla. Kommunen har också jobbat med information på fyra språk; svenska, engelska, arabiska och somaliska.

– Fritids på Nygårdsskolan har även hjälpt oss i idéarbetet med den regnaktiverade konsten på Cykellänken. Vi samverkar också med bland andra Stångåstaden om ett Cykelkök. Det är en kollektiv gör-det-själv-verkstad och mötesplats som förhoppningsvis kan komma igång i samband med att Cykellänken Skäggetorp öppnar, säger Sandra Viktor.

Bakom Cykellänken står Linköpings kommun och Trafikverket. Satsningen ska få ännu fler Linköpingsbor att se cykeln som det naturliga transportmedlet. Cykellänken är också en viktig del i målet att Linköping ska bli en koldioxidneutral kommun till 2025.

Text och foto: Per Conning

Här hittar du mer information om invigningen: