Nu klipps gräsmattorna igen

25 juni 2019 | Bygga, bo & miljö
De flesta av kommunens gräsmattor har fått växa fram tills nu. Men allt eftersom inventeringarna är klara så börjar de klippas igen, område för område.
blåklint och prästkragar på en äng

Foto Most Photos

Under maj och juni har kommunens gräsmattor vuxit utan att klippas. Syftet har varit att se var det finns ängskvalitet i växtligheten. Inventeringen görs för att se om det kan finnas lämpliga ytor att släppa upp som ängsgräs till kommande säsong. Sociala värden kommer att värderas lika högt som den biologiska potentialen när man väljer ut ytor som ska bli ängar.

– Det är ännu för tidigt att säga vilka gräsmattor som ska bli ängar. Resultatet av inventering är klar först vecka 29, alltså senast den 21 juli, säger stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson.

Vidingsjö

Just nu pågår inventeringen i Vidingsjö, därefter fortsätter inventeringarna i hela Linköping. Efterhand som inventeringarna är klara klipps ytorna.

Har det kommit in några kommentarer från allmänheten på att gräsmattorna har fått växa?

– Ja, vi har fått in både positiva och negativa kommentarer, säger Liselott.

I oktober kommer en sammanställning av inventeringen att vara klar.