Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nu monteras takstolarna på simhallen

27 oktober 2020 | Bygga, bo & miljö, Folkungavallen
Taket i Linköpings nya simhall kommer att bäras upp av ovanligt långa limträbalkar. Dessa håller nu på att monteras på bygget vid Folkungavallen. Den längsta spännvidden över bassängerna är 42 meter.

Längden gör att balken måste skarvas på mitten. Inte för att det är svårt att tillverka långa balkar utan för att det är komplicerat att transportera långa saker på vägen. Limträbalkarna levereras av Martinssons byggsystem AB som har sin verksamhet i Bygdsiljum, cirka 8 mil norr om Umeå. För att klara transporten levereras balkarna i längder om 21 meter som sedan byggs ihop med en avancerad skarv – den måste tåla samma belastning som balken.

Brandsäker

Limträbalkar har använts i över hundra år, det är särskilt användbart till stora hallar som exempelvis en simhall. Limträbalken blir mer brandsäker än betong eller stål och i förhållande till balkens egen vikt är också hållfastheten bättre. Dessutom rostar den inte.

Bygget av simhallen har pågått sen juni 2019 och nu i oktober 2020 är samtliga bassänger gjutna. Alla dessa nås via entréplan och under den våningen finns all teknik. Där finns exempelvis ventilation och vattenrening.


Monteringen av limträbalkarna som ska bära taket har börjat.

Den simhall som nu byggs i Linköping har minst sagt värkt fram. Politiska beslut har fattats och rivits upp för att ersättas av nya. Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen förkastades för att det ansågs för dyrt.

Trots detta är det som byggs väldigt likt det vinnande förslaget – den stora skillnaden är att bygget blir cirka 125 miljoner kronor billigare. Det som håller på att byggas har en prislapp på 819 870 000 kronor, det är det bud som byggföretaget Serneke lämnade och vann upphandlingen med.

Lägre pris

Det som sänkte priset kan sammanfattas i tre huvudpunkter.

Simhallen ligger högre. Den grop som grävts är inte lika djup som i det ursprungliga förslaget, där hade det krävts pumpar för att hålla undan grundvattnet. Trots att den höjts upp så ligger fortfarande två våningar under jord. Den våning som är längst ner är dock betydligt mindre än övriga, den finns där för att härbärgera ett vattenmagasin.

Taket har förändrats och blivit något billigare.

Fasaderna hade i det ursprungliga förslaget väldigt dyra glaspartier. Det är fortfarande glas, men med en billigare konstruktion.

Kostnaden sänktes utan att någon bassäng behövde plockas bort, alla simsporter får det de önskat. Förutom att det blir en anläggning för idrott så finns allt det man kan förvänta sig; ett väl tilltaget äventyrsbad och en relaxavdelning som blir en bra bit över tusen kvadratmeter i storlek. Flera bassänger får dessutom en extra botten med små hål som gör att den går att höja de gånger man vill ha grundare bassäng.