Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska tomterna säljas på Folkungavallen

18 december 2020 | Stadsplanering & trafik, Folkungavallen
Planeringen av bostäder på Folkungavallen har nu kommit så långt att det är dags för Linköpings kommun att bestämma vem som ska få köpa mark och bygga.
Kartbild över området Folkungavallen med några viktiga byggnader utpekade samt gatorna Sankt Larsgatan, Hamngatan och området Hejdegården.

I mitten av gamla Folkungavallen byggs just nu Linköpings nya simhall, men när allt är klart i slutet av år 2025 ska simhallen omges av mellan 450 och 550 bostäder. Dessa bostäder ingår i det som kallas etapp ett. Den andra och sista etappen byggs när den nuvarande simhallen rivits.

Den detaljplan som Linköpings kommun arbetat fram tar sikte på att skapa nya centrala stadskvarter. Arkitekturen ska beröra och i gatuplan ska det finnas plats för restauranger, caféer och butiker. Exakt hur det kommer att bli avgörs nu i en markanvisningstävling.

Tre går vidare

När Linköpings kommun bjuder in byggföretagen att lämna anbud så är det inte bara priset de erbjuder som avgör vem som får bygga. I det första skedet kommer de tre bolag som erbjuder högst pris i kombination med en godtagbar idé om hur det ska byggas på respektive tomt att gå vidare i tävlingen.

Det finns totalt tio tomter i denna första etapp, sex av dessa ska erbjudas de bolag som var med och byggde Vallastaden – och som också skötte sig väl där. Om dessa sex vill köpa mark så finns det alltså fyra tomter kvar som ska fördelas genom den här markanvisningstävlingen.

För den som vill bygga finns en hel del givna krav. Vissa tomter ska exempelvis bebyggas med hyresrätter andra med bostadsrätter. Ett hus ska byggas med stomme av trä och för hela området gäller att cykeln ska ha en framträdande roll.

Allt för cykeln

Det ska exempelvis byggas gott om cykelparkeringar, med tillhörande funktioner som underlättar cykelanvändningen. En viss del av platserna ska vara stora nog för att rymma en lådcykel. Det ska finnas möjlighet att ladda elcykel i cykelrummen och hissarna ska anpassas så att cyklar får plats. I cykelrummen ska det dessutom finnas reparationsställ och tillgång till tryckluft så att man kan pumpa sin cykel.

Det här sättet att styra stadsutvecklingen genom att ställa krav på den som bygger är på inget sätt ett nytt påfund. Redan år 1953 beslutade stadsfullmäktige i Linköping att villkora byggloven så att den som ville bygga var tvungen att ordna lika många parkeringar för cyklar som det fanns eldstäder i huset.

Ytterligare en förutsättning för den som vill bygga på Folkungavallen är att lägenheterna ska byggas så att det blir lätt för den som bor där att källsortera avfall.

Markanvisningstävlingen sker i två etapper och i den första väljs tre byggaktörer per tilldelningsområde ut. De tre som har angett högst markpris och presenterat en godtagbar projektidé går vidare till huvudtävlingen.

De bolag som vinner huvudtävlingen för respektive tomt erbjuds att köpa marken av kommunen efter att bygglovet är beviljat. Sista dag för att delta i markanvisningstävlingen är 24 februari 2021.

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: