Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslut: Så blir Skäggetorps skolor hösten 2021

19 november 2020 | Kommun & politik, Förskola & utbildning
Från och med höstterminens start 2021 kommer skolorna i Skäggetorp att organiseras om. Det är följden av att Skäggetorpsskolans högstadium nu läggs ner. Under torsdagen tog barn- och ungdomsnämnden beslut om de kommande förändringarna i Skäggetorp.
Skäggetorpsskolan

Under torsdagen tog nämnden beslut om nästa steg i skolförändringarna om Skäggetorp. Foto: Lennart Lundwall

Från och med höstterminsstart 2021 kommer alla tre skolorna i området att vara så kallade F-6-skolor. Alla tre skolorna kommer i och med beslutet att välkomna förskoleklasser upp till årskurs 6. Från årskurs 7 går eleverna sedan på andra skolor runt om i Linköping.

Förändringen kan ses som steg två i en större skolförändring i området, där första steget var att avveckla högstadiet på Skäggetorpsskolan. På så sätt frigörs nu mer plats för de yngre barnen i området som blir fler och fler och behöver ha närmare mellan skola och hem.

– Genom detta beslut säkrar vi upp en långsiktig skolorganisation i Skäggetorp med likvärdiga förutsättningar. Gamla Skäggetorpsskolan ges ett nytt namn och lokalerna anpassas bättre för de yngre barnen. Extra viktigt är att vi dessutom tillskapar fler platser för grundsärskolan vilket vi är i stort behov av, säger Erik Östman (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Skolorna rustas upp  en med nytt namn

Förändringen innebär bland annat att Rosendalsskolan, som i dagsläget lider av trångboddhet, rustas upp. Samtidigt görs en liknande insats i Skäggetorpsskolans lokaler. Där görs anpassningar för de yngre åldersgrupperna. Som en nystart väntas Skäggetorpsskolan även byta namn till Ulleviskolan.

Genom förändringen blir de tre skolorna jämnstora och kommer dessutom arbeta nära varandra trots tre olika rektorer. Något som är ganska ovanligt.

– De tre skolorna får goda möjligheter att samverka kring exempelvis elevhälsoarbete, administration och specialistfunktioner. Det möjliggör för rektorerna att skapa heltidstjänster och att kunna hjälpa varandra vid behov, säger Christel Horsak, avdelningschef.

Elever fördelas på tre jämnstora skolor

För att tre jämnstora skolor ska kunna skapas behöver ett antal elever byta skola. En del av Rosendalsskolans nuvarande elever berörs mest. De kommer behöva byta till den nya skolan, Ulleviskolan. Men skolbyte kommer även att beröra elever på Nygårdsskolan. Till höstterminens start 2021 rör det sig om drygt 50 elever från Rosendalsskolan och på Nygårdsskolan om cirka 30 elever. Flytten av elever väntas vara fullt genomförd hösten 2022.

Särskola och ny förskola

Ulleviskolan väntas även göra plats för 60 särskoleelever med start till vårterminen 2021. Men särskoleplatserna är inte de enda som behöver bli fler. Även förskoleplatserna i området behöver på sikt utökas. Totalt kommer 130 nya förskoleplatser tas fram i området. Det kan innebära att en ny förskola kommer att byggas. Den nuvarande detaljplanen innehåller sådana möjligheter.

Text: Axel Svartling