Ny båt ska skjutsa får på Järnlunden

4 november 2019 | Bygga, bo & miljö
Imorgon, tisdag, sjösätts en specialbyggd båt som ska användas till skötseln av Viggeby naturreservat. Båten har köpts in inom ett stort EU-stöttat projekt som handlar om att restaurera och utveckla värden i svenska ekmiljöer. Och där spelar fåren en stor roll.

Här lossas den specialbyggda båten. Snart är den på plats i sin hemmahamn i Viggeby.

Viggeby naturreservat innefattar en stor del av sjön Järnlunden och inom området finns flera stora öar. På den största ön, Bromön betar ett 70-tal får. Transporten av dem görs idag med en liten och enkel båt, vilket är besvärligt.  

– Den nya båten är ett sätt att långsiktigt säkra beteshävden av Bromön, som är viktigt för bevarandet av eklandskapet, säger Gunnar Ölfvingsson, kommunekolog.

Planer på nötkreatur

Att den nya båten är rejält byggd är viktigt med tanke på att det finns planer på att även ha nötkreatur på ön framöver.

– Bete med fler djurslag än får leder till en mer varierad flora, det får bättre effekt på en del växter som vi inte vill ska breda ut sig och det gynnar naturvärdena på sikt, säger Gunnar Ölfvingsson.

Båten kommer även att användas i skötseln av de många friluftsanordningar med vindskydd, grillplatser och toaletter som finns på öarna.

Delvis EU-finansierat

Inköpet finansieras till cirka 60 procent av EU-bidrag. Naturvårdsverket går in med 10 procent och Linköpings kommun står för cirka 30 procent.

EU-projektet heter ”LIFE Bridging the gap”. I projektet samarbetar Linköpings kommun med länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötlands län.

Sofie Berlin