Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny belysning på Brokindsleden

28 juli 2020 | Stadsplanering & trafik
I tre olika etapper kommer belysningen på Brokinsleden att bytas ut. Den nya belysningen ska placeras i mitten, istället för längs med vägen. Arbetet startar vecka 31 och fortsätter till och med november 2020.

Belysningen på Brokindsleden kommer att göras om i tre etapper. Foto: Per Olsson

Den nuvarande belysningen längs med Brokindsleden, från Söderleden till Ålerydsvägenn, är gammal och har inte den tekniska kapaciteten som idag önskas av vägbelysning. För att förbättra belysningen ska den nu ersättas med ett energisnålare alternativ.

I tre etapper ska belysningen bytas ut på Brokindsleden.

Placering

Istället för dagens placering av belysningen längs med vägens ytterkant ska de nya stolparna placeras i mittremsan. Anledningen att belysningen flyttas från ytterkant till mitten är för att minska antalet stolpar utan att tappa ljusspridningen. Samtidigt som arbetet pågår kommer även mittremsan att rensas och ses över.

– Sträckan från Söderleden in mot Folkungavallen har redan sin belysning i mitten, så det blir bra att få samma utformning även här, säger Helena Blom, projektledare på Stadsmiljökontoret.

Söderleden till Ålerydsvägen

Hastigheten kommer att sänkas till 30 km/h för att vidhålla säkerheten vid arbetets gång. Det kan även bli aktuellt att stänga ett körfält. Etapp ett påbörjas vecka 31 vid Söderleden. 
– Brokindsleden får på så vis en uppfräschning i modernare tappning. Samt att vi på så vis sparar energi.

Arbetet sker i samarbete mellan Tekniska verken och Linköpings kommun.

Här kan du ta del av uppdaterad information om arbetet:

Text: Linnéa Hellqvist

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: