Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stort insektshotell byggs i Tinnerö

9 september 2020 | Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
En 20 meter lång och 10 meter bred entrébyggnad har börjat byggas i Tinnerö eklandskap vid Fröberget. Fasadens västra och södra sida kommer helt att kläs med ett stort insektshotell.
Visiongsbild till Fröberget

En visiongsbild över hur entrébyggnaden ska se ut när den är klar.

Med byggstart i slutet av augusti ska entrén till Fröberget i Tinnerö eklandskap få en riktig omvandling i form av en ny entrébyggnad. I första hand kommer byggnaden vara ett vind- och regnskydd för besökare och gör det även möjligt för skolklasser att ha utomhuslektioner i Tinnerö i ur och skur.

–Tinnerös myller av småkryp, svampar och lavar tillhör landets artrikaste områden, men det är den vanliga besökaren tämligen ovetande om. De flesta tycker att de betade ekhagarna är vackra, men att de också är en del av vår mest skyddsvärda natur är mer okänt, säger Anders Jörneskog, kommunekolog på Linköpings kommun.

Stort insektshotell

Förutom vind- och regnskydd kommer byggnaden bland annat ha informationstavlor om Tinnerös arter, naturtyper och kulturhistoria. Fasaden på byggnaden kommer även att kläs med ett stort insektshotell. Fågel- och fladdermusholkar kommer även att sättas upp.

– För att gynna områdets djurliv kommer den västra och södra fasaden helt kläs med boplatser för insekter, fåglar och fladdermöss. Många arter av bin och humlor minskar drastiskt i landet och har svårt att hitta boplatser. En tredjedel av alla våra biarter är rödlistade. Att göra ett jättestort bihotell ska inspirera besökarna att göra egna boplatser för djurlivet i sina hemmamiljöer.

Det är vid parkeringen till Fröberget, den röda markeringen, som den nya entrébyggnaden byggs.

Byggnaden

Byggnaden kommer att formas till ett y. Formen och byggstilen är inspirerad av de långhus som fanns på platsen under järnåldern. Formen kommer att efterlikna en kikare.

– Kikarens två stora fönster kommer att riktas mot Frökärrets fågelrika våtmark och ängarnas jätteekar.

Under arbetets gång kommer en del av parkeringen vid Fröberget att stängas av. Infarten kommer även att ledas om till en ny tillfällig infart. Arbetet planeras att slutföras i maj 2021.

Text: Linnéa Hellqvist

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: