Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny förvaltning med fokus på integration och arbetsmarknad

30 augusti 2021 | Kommun & politik, Arbete
Linköpings kommun får en ny förvaltning från och med den 1 januari 2022. Den nya förvaltningens fokus kommer att vara integrations- och arbetsmarknadsfrågor.

En ny förvaltning ska fokusera på integrationsfrågor och arbetsmarknadsinsatser. Foto: Mostphotos

Kommundirektör Paul Håkansson tog beslut om en ny förvaltning fredagen den 27 augusti. Kommunstyrelsen väntas godkänna beslutet den 7 september.

Arbetet med den nya förvaltningen innebär att Leanlink, som är kommunens utförarverksamhet, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Social- och omsorgsförvaltningen kommer att beröras inom vissa delar.

– Vi bedömer att organiseringen av den nya förvaltningen kommer att skapa goda förutsättningar för en effektivare samordning av kommunens arbetsmarknadsinsatser och integrationsfrågor. Utmaningarna inom dessa områden är ett gemensamt ansvar och vi måste på bästa sätt möta våra nyanlända samt våra kommuninvånare som i dag står utanför arbetsmarknaden, säger Paul Håkansson, kommundirektör.

Kraftsamla kring integration och arbetsmarknadsinsatser

I dag finns avdelningen för integration och arbetsmarknad på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen medan Social- och omsorgsförvaltningen ansvarar för myndighetsutövningen för försörjningsstöd och mottagandet av nyanlända. Dessa kommer att bli en del av den nya förvaltningen.

– Social- och omsorgsförvaltningen ansvarar i dag både för myndighetsutövningen kring försörjningsstöd och mottagandet av nyanlända. Då båda dessa uppdrag kommer att ingå i den nya förvaltningen möjliggör det en tydligare samordning och ett effektivare arbetssätt, säger Linda Ljunqvist, social- och omsorgsdirektör.

Tydligare uppdrag

Verksamheter som planeras ingå i den nya förvaltningen är Arbetsmarknadsservice som idag tillhör Leanlink, Arbetsmarknad och integration och Arbetsmarknadscentrum som tillhör Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, samt delar av Avdelning vuxna med vissa stödfunktioner inom Social- och omsorgsförvaltningen.

– När Leanlink nu renodlas till att bedriva enbart vård, stöd och omsorg blir rollen tydligare och vi får ännu bättre förutsättningar att ta oss an nutidens utmaningar, säger Sonja Erlandsson, utförardirektör, Leanlink.

Den nya förvaltningen kommer att vara kopplad till arbetsmarknadsnämnden.

– Genom bildandet av en förvaltning kopplad till arbetsmarknadsnämnden ges dels möjligheter att kraftsamla kring integrations- och arbetsmarknadsfrågor dels möjligheter att tydligare samla och utveckla utbildningsverksamheten i en utbildningsförvaltning, säger Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

Ny förvaltningsdirektör

Rekryteringsprocessen för en ny förvaltningschef påbörjas när beslutet fastställs. Tills dess att den nya chefen har tillträtt är Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, ansvarig för den nya förvaltningen.

Linköpings kommun har i dag sju förvaltningar:

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Verksamhetsstöd och service
  • Leanlink
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Social- och omsorgsförvaltningen
Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: