Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny lag ger kommunerna större mandat

8 januari 2021 | Covid-19
Från söndag 10 januari gäller en ny lag som ger Sveriges regering möjlighet att begränsa eller stänga en rad verksamheter som exempelvis gym och köpcenter. Den nya lagen ger också kommuner rätt att fatta lokala beslut om begränsningar i människors rörlighet.
En ordförandeklubba

Lagen röstades igenom av riksdagen fredag 8 januari. Den är tillfällig och upphör att gälla 30 september 2021. Syftet med den nya lagen är att begränsa spridningen av covid-19.

I första hand ska den användas för att begränsa antalet människor som vistas på samma plats om detta kan innebära en risk för smittspridning, att helt stänga en verksamhet ska endast bli aktuellt vid ett mycket allvarligt läge.

Möjlighet

För Linköpings kommun innebär detta att det från och med söndag finns möjlighet att besluta om antalet besökare ska begränsas på en viss plats. Lagen anger dock att både den regionala smittskyddsenheten och Folkhälsomyndigheten ska ges möjlighet att yttra sig innan kommunen beslutar något.

– Den här lagen ska ses som en möjlighet för kommunen att vidta åtgärder om det förväntas uppstå trängsel och risk för ökad smittspridning på en särskild plats, det kan vara en park eller en badplats. Då kan kommunen begränsa antalet besökare eller begränsa öppettiderna, säger Sandra Bergström, jurist i kommunens centrala krisledning.

Bevaka följderna

Lagstiftningen är helt ny och det är ännu inte helt klart hur den kommer att användas. Juridikenheten i Linköpings kommun kommer därför att bevaka vilka konsekvenser lagen får för kommunens verksamheter.