Här ska arbetssökande få en ny chans

29 januari 2019 | Ryd, Arbete
Femtio personer ska få jobb under 2019 genom ett nytt arbetsmarknadsprojekt. Under tisdagen invigdes projektets mötesplats i Ryd.
Anton Juholt, kompetens koordinator, Lotta Dahm, projektledare LinkStep, Mona Refai, kompetens koordinator

Från vänster Anton Juholt, kompetenskoordinator, Lotta Dahm, projektledare LinkStep, Mona Refai, kompetenskoordinator.

 

Projektet, som kallas LinkStep drivs i samarbete mellan Linköpings kommun och Stångåstaden. Huvudfinansiär är Linköpings kommun som tilldelar satsningen 2,5 miljoner.

Nätverk

Projektet går ut på att Linköpings kommun och Stångåstaden via sina nätverk ska få människor i arbete. Det ska även möta näringslivets kompetensbrist som finns i flera branscher. Det beräknas pågå i åtminstone ett år.

Den största satsningen görs i Ryd genom den lokal som invigts där. Men deltagarna kommer också kunna besöka Stångåstadens kontor i Skäggetorp och Berga en gång per vecka.

– Vi finns i de här områdena eftersom det finns många arbetslösa här. Att fler människor når egenförsörjning skapar i slutändan tryggare och trivsammare bostadsområden, något vi på Stångåstaden arbetar aktivt med. Projektet är till för alla arbetssökande Linköpingsbor som är mellan 20-60 år, säger Lotta Dahm, Stångåstaden, som är projektledare för LinkStep.

Ansökningar

Det har redan kommit in 140 ansökningar till projektet och 45 personer är aktiva i projektet som deltagare.

– Målet är att få ut 50 personer i egenförsörjning. Ambitionen är att sammanföra arbetsgivare och arbetssökande som annars inte skulle ha upptäckt varandra. Ibland är en annons inte formulerad så att den som söker arbete känner att hon eller han har rätt kvalifikationer. Ibland kan den arbetssökande genom en liten utbildningsinsats bli kvalificerad.

Stötta

Tre personer inklusive Lotta Dahm kommer att arbeta med att stötta deltagarna.

– Vi ska vara en länk mellan den som har en kompetens och den som efterfrågar kompetensen, säger Lotta.

Exempel på områden där detta kan fungera är ekonomibranschen, yttre fastighetsskötsel, truck/lager och arbeten inom byggbranschen. Innan sommaren hoppas Lotta få besked om projektet kan fortsätta under 2020.

Här kan du läsa mer om projektet och hitta kontaktuppgifter: