Ny plan för Valla och Mjärdevi antagen

28 mars 2019 | Stadsplanering & trafik
Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande.

De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö.

– Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter, säger Maria Kromnow, översiktsplanerare på Linköpings kommun.

Tryck på att få bygga

På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också cirka 6-7000 bostäder inom planområdet.

– Äntligen kan vi börja med utvecklingen av Science Park Mjärdevi. Området är viktigt för Linköpings näringsliv och vår tillväxt. Trycket på att få bygga och utvecklas i området är stort, därför är det glädjande att vi nu har denna fördjupade översiktsplan på plats, säger Muharrem Demirok (C) ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

"Äntligen i mål"

– Den här planen är värd all kraft och diskussion vi lagt de senaste åren, så jag är glad att vi äntligen är i mål! Nu finns förutsättningarna för företag och människor att växa i den här delen av Linköping. Samtidigt bevarar vi den uppskattade naturen i området för kommande generationer, säger Elias Aguirre (S), tidigare ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Anger inriktningen

Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel.

Planen antogs av Kommunfullmäktige den 26 mars 2019.