Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny plan ska minska mängden avfall

19 februari 2021 | Bygga, bo & miljö
Nu är det dags för samråd om den nya avfallsplanen som ska ersätta den gamla från 2006.
Målet är att så lite avfall som möjligt ska deponeras.

Helst ska avfall inte uppstå och att deponera ska vara sista utvägen.

Det händer mycket när det gäller avfallshantering, både i stort och smått. Linköpings kommuns nya avfallsplan är enormt omfattande och berör alla typer av avfall du kan tänka dig, från matsvinn och nedskräpning till byggavfall.

Det är en renhållningsordning som består av en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. I planen beskrivs inriktningar, mål och åtgärder. Nu är det dags för samrådsperioden som pågår mellan 22 februari och 22 april. Fokus är att undvika och begränsa mängden avfall.

Den befintliga avfallsplanen uppdaterades delvis 2011 i samband med att gröna påsen infördes, men nu har en ny och mer omfattande avfallsplan tagits fram. Det handlar visserligen en hel del om hur olika typer av avfall ska tas om hand, men utgångspunkten är att så långt det är möjligt undvika att det blir avfall samt att använda och återanvända befintligt material.

Alla berörs

Syftet med avfallsplanen är bland annat att ta fram mål och åtgärder för kommunens arbete för att minska avfallets mängd och farlighet på ett sätt som bidrar till cirkulär ekonomi. Det som står i planen gäller alla som bor och verkar i Linköpings kommun.

– Nu kan vi ta ett samlat grepp och arbeta vidare för att minska mängden avfall och farligheten. Vi behöver förbättra sorteringen samt öka återbruk och återanvändning, säger Marie Hägglund, projektledare på Linköpings kommun.

Gemensamt ansvar

Avfallsplanen har tagits fram i samarbete med Tekniska verken under 2019 och 2020. Planen ska vara en utgångspunkt för Tekniska verken när de skapar ännu bättre avfallslösningar.

– Det känns bra att vi har en ny avfallsplan som sätter riktningen för de kommande åren. Nu handlar det om att gå från ord till handling och driva på för att skapa världens mest resurseffektiva region, säger Johan Borg, avdelningschef för hushållsavfall på Tekniska verken.

Bred dialog

De kommunala fastighetsbolagen har deltagit i framtagandet av planen. Företag och branschorganisationer inom fastighets- och byggbranschen samt inom återvinning har också bidragit med synpunkter. Vi har även tagit del av de Linköpingsförslag och synpunkter som kommit till kommunen och Tekniska verken om avfallshantering och sortering.

– Vi har en stadig dialog med olika branscher och det är viktigt att alla parter tar del av detta och jobbar med samma mål i sikte. Avfallsplanen kommer att vara en viktig del i dialogen med företagarna framåt, säger Martin Sundström, näringslivsutvecklare på Linköpings kommun.

Efter samrådsperioden går processen vidare och kommunfullmäktige väntas slutligen ta beslut i november.

Text: Annika Avén