Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny satsning för att nå klimatmålet 2025

4 september 2020 | Bygga, bo & miljö
Fordon som används av kommunens entreprenader kommer framöver att drivas med fossilfria bränslen. Det här är ett steg för att minska koldioxidutsläppen i Linköping.

Målet är att samtliga fordon och maskiner som används av entreprenader ska drivas fossilfritt 2025.

Linköpings kommun gör årligen många stora upphandlingar inom bland annat byggnation av vägar och cykelvägar samt drift och skötsel av offentliga parker, grönområden och gator. I juni klubbade samhällsbyggnadsnämnden nya riktlinjer med krav på fossilfria fordonsbränslen som ska följa de upphandlingar som kommunen gör. Målsättningen är att de nya kraven i upphandlingarna ska bidra till Linköpings mål att vara koldioxidneutralt 2025.

– De nya kraven om fossilfria drivmedlen ska inte bara bidra till att minska koldioxidutsläppen i Linköping utan också hjälpa till att uppnå andra miljömål, som minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen i kommunen och bevarande av den biologiska mångfalden, säger Damir Foric, ekonomichef, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun.

Införs i tre etapper

Kraven är utformade som en trappa och kommer att införas i förfrågningsunderlag och avtal. Senast 2025 ska de fordon och maskiner som används vid entreprenadupphandlingarna drivas med fossilfria bränslen.

Den 1 januari 2022 ska 50 procent av fordonen drivas med fossilfritt bränsle, året därpå ska 75 procent drivas med förnybart drivmedel och 2025 ska samtliga fordon enbart drivas fossilfritt.

Miljöfrågor inget nytt för företag

Flera av kommunens bolag anlitar samma entreprenörer och kommer på sikt att införa likvärdiga krav i sina upphandlingar.

– Likvärdiga krav ger marknadens aktörer en förutsägbarhet som kan underlätta en omställning till fossilfria drivmedel och eventuellt nya fordon, säger Damir Foric.

Kan det bli tufft för företag att leva upp till de nya kraven?
– Mycket av den nödvändiga tekniken finns på marknaden men det måste finnas en efterfrågan och krav som näringslivet kan förhålla sig till. Vi tror att de nya miljökraven kommer att välkomnas av företagen som själva arbetar aktivt med miljöfrågor och intresset från företagen är stort. Kommunens nya krav är utformade så att företagen får tid att anpassa sin verksamhet i en mer klimat- och miljövänligare riktning.

”Behöver spänna musklerna”

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C) är nöjd med de nya miljökraven och hoppas att det ska leda till minskade koldioxidutsläpp inom kommunens gränser.

– Linköping har under många år jobbat med att minska koldioxidutsläppen, men vi behöver spänna musklerna ännu mer framöver. Genom dessa tydliga krav så kliver vi fram ordentligt och visar att arbetet med att bli koldioxidneutrala 2025 går genom samverkan mellan kommunen och marknadens parter. Linköping ska ha ledartröjan vad gäller den gröna omställningen, vilket vi nu visar.

Text: Emmilie Engström

 

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: