Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny satsning på kultur i skolan

9 september 2021 | Förskola & utbildning
Kulturportalen är namnet på en ny digital bokningssida som riktar sig till alla förskolor och grundskolor i Linköpings kommun. Här samlas ett varierat utbud av upplevelser och möjlighet till eget skapande.

Folke Dansteater har två produktioner i höstens utbud. Foto: Folke Dansteater

För alla barn och unga

På Kulturportalen kan alla lärare och pedagoger boka museibesök och aktiviteter inom dans, musik, teater, cirkus, litteratur och olika skapande verksamheter till sina klasser och barngrupper.

Kulturgarantin

Kulturportalens utbud omfattas av kommunens kulturgaranti och bokas utan kostnad för förskolor och skolor. Det är ett samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden.

– Kulturgarantin är en satsning från Linköpings kommun för att erbjuda ett professionellt kulturutbud till alla förskolor och grundskolor. Kulturgarantin ger eleverna möjlighet lära känna olika uttrycksformer och ta del av upplevelser som engagerar, väcker tankar och som stimulerar fantasi och kreativitet, berättar Lina Marcusson, sakkunnig för barn och unga på kultur- och fritidsförvaltningen.

Lina Marcusson förklarar att skolan och förskolan är viktiga för barn och ungas kulturupplevelser eftersom inte alla får möjlighet att möta kultur på sin fritid. 

– Med kulturgarantin skapas möjligheter att ge alla barn och elever tillgång till kulturens värld.

Jämlik fördelning

Den digitala samlingssidan ersätter den tidigare fysiska Kulturkatalogen. Syftet är att tydligt samla utbudet på en plats och göra det enklare att söka efter och boka aktiviteter utifrån målgrupp, intresse och behov. Det ska också göra det möjligt att fördela utbudet mer jämlikt mellan kommunens skolor och förskolor med målet att alla barn och unga ska få uppleva professionell kultur under sin skoltid.

Utifrån de planeringssvårigheter som olika restriktioner har inneburit, så bygger höstens utbud till största del på aktiviteter som kommer direkt ut till skolor och förskolor. Det finns även flera aktiviteter som är helt utomhusbaserade. Framöver kommer även möjlighet till fysiska besök på kulturscener, museer och hos andra kulturaktörer att finnas med i utbudet.

– Förhoppningen är att kulturportalen blir en samlingsplats för kultur för barn och unga och att lärare och pedagoger ser möjligheten att låta kulturen bli en del av undervisningen, säger Lina Marcusson.

På sikt hoppas hon att Kulturportalen blir ett verktyg som gör skillnad.

– Jag hoppas att portalen ska bidra till att fler barn och unga får den här chansen till minnesvärda upplevelser under sin skoltid. Att kulturen kan väcka intresse och nyfikenhet och ge dem tillgång till fler uttryckssätt och perspektiv.

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: