Nya bostäder planeras på Campus Valla

14 november 2019 | Stadsplanering & trafik
Under onsdagen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att arbetet med detaljplan för ytterligare 600-800 student- och forskarbostäder på Campus Valla ska påbörjas.


Bild: Akademiska hus

 

Akademiska hus vill komplettera Campus Valla med ytterligare 600-800 student- och forskarbostäder i campusområdets södra del. Målet är att skapa fler bostäder till stadens studenter och att levandegöra campusområdet.

Förslaget att bygga fler studentbostäder på södra delarna av campusområdet stämmer väl överens med de övergripande planer som finns för området.

– Tillsammans med övrig utveckling i närområdet innebär förslaget ett viktigt steg för att skapa en sammanhållen stadsmiljö från Vallastaden till Mjärdevi, via universitetsområdet, säger planarkitekt Erik Adolfsson.

– Det är glädjande att universitetsområdet utvecklas ännu mer med starka kopplingar till Mjärdevi och Vallastaden. Tillsammans med Akademiska hus tar vi nu ett viktigt steg mot att få bort Linköpings kommuns rödlistning vad gäller studenters bostadssituation, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Arbetet med en ny detaljplan beräknas starta under hösten 2020 och tidigast vara klart 2022.