Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya broar vid Smedstad dammar

17 november 2021 | Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
Brukar du också njuta av naturen vid Smedstad dammar? Snart blir det ännu finare där. Linköpings kommun håller på att förbättra promenadslingan med nya gångbroar.
Anders Jörneskog vid en ny bro

Anders Jörneskog, kommunekolog och reservatsförvaltare, vid en av de nya broarna. Foto: Per Conning

Smedstad dammar - som ligger nära Haningeleden i Tinnerö eklandskap - skapades bland annat för att jämna ut vattenflödet i Smedstadbäcken. Samtidigt kunde försvarsmakten använda vattenmiljön för olika övningar när platsen var ett militärt område.

Efter att Linköpings kommun tog över Tinnerö i början av 2000-talet har dammsystemet utvecklats och fått ett rikt växt- och djurliv. Här trivs bland annat fåglar, uttrar och fladdermöss.

Anders Jörneskog, kommunekolog och reservatsförvaltare, säger att gräsytorna vid dammarna sköts som ängar. Det gör att området har massor av blommor under vår och sommar.

- Vi har även byggt sandbäddar för bin och humlor, så det finns ett rikt insektsliv. Smedstad dammar har blivit en pärla, trots att det bara var åkrar från början.


Knipor i Smedstad dammar. Foto: Mostphotos


Vid dammarna har kommunen anlagt en stor rastplats och ett torrdass, liksom flera bänkar och mindre rastplatser. Besökarna kan ta sig runt på lättframkomliga gångvägar och via tre små broar. Det är dessa broar som nu byts ut. Bo Karlsson, projektledare och driftingenjör i Linköpings kommun, säger att de tidigare konstruktionerna har blivit så dåliga att det är dags för nya.

- Broarna är byggda i obehandlad ek och kommer nog att hålla 20-25 år. Arbetet kommer att vara klart under november, och i början av december blir det slutbesiktning.

Gångarna förstärks

Promenadslingan i området är rullstolsanpassad och består av stenmjölsgångar. Dessa gångar kommer att förstärkas ytterligare. Eventuellt kan detta arbete göras redan i år, annars under kommande vår.

Anders Jörneskog säger att Smedstad dammar är en av tre platser i Tinnerö med hög tillgänglighet.

- Under året har vi även bytt ut många av spängerna på Östgötaleden och längs vandringslederna i Tinnerö. Det ska öka tillgängligheten ytterligare för dem som vandrar.

På Naturkartan.se hittar du mer information om Smedstad dammar:

Text: Per Conning