Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya regler för fisket i Stångån

3 augusti 2020 | Uppleva & göra
Vid Nykvarnsholmen i Stångån har Linköpings kommun byggt något som kan vara det största naturvårdsprojektet i stadens historia. På holmen har en cirka 200 meter lång å grävts – ett fiskomlöp. Här råder därför numera totalt fiskeförbud.
Det råder fiskeförbud runt Nykvarnsholmen

Runt Nykvarnshomen råder fiskeförbud. Foto: Per Olsson

Det nya vattendraget är en forsande å som ger fisken möjlighet att komma förbi kraftstationen. Den nya ån kan också kallas faunapassage, men oavsett vilket ord du använder så är syftet att säkra de olika fiskarternas möjlighet att överleva.

Det rör sig om ungefär tio arter som har glädje av detta, en av dem är den rödlistade aspen. För att allt detta inte ska vara förgäves har Linköpings kommun infört nya regler för den som vill fiska.

Fiskeförbud

Det råder numera totalt förbud mot att fiska från Nykvarnsholmen, även en bit uppströms och nedströms från holmen. Förbudet gäller även i en annan del av Stångån – det är området runt Tannefors sluss.


Från båtrampen vid Nykvarnsparken och förbi Nykvarnsholmen råder fiskeförbud.

Linköpings kommun har satt upp skyltar på de två platser där fiskeförbud råder. I resten av ån är fisket fritt men det finns ytterligare några regler. Asp, vimma eller ål får inte fiskas alls. Skulle någon fånga en av dessa arter måste den ovillkorligen släppas tillbaka. Det är också förbjudet att fiska för att sälja, endast fiske för eget behov är tillåtet. Det finns också begränsningar i vilka redskap som får användas.

Kommunen äger marken och vattnet, men har ett avtal med föreningen Stångån-Linköpings fiskevårdsområde. Det är föreningens uppgift att utveckla fisket.

– Vi ska se till att det finns ett bra fiske i kanalen, säger Lars Sjöberg, ordförande i föreningen och tidigare vd för AB Kinda kanal.

Övervakning

I föreningens uppdrag ligger också att övervaka så att reglerna följs, det finns utbildade tillsyningsmän som har den uppgiften. Föreningen kan också ge tillstånd om någon vill arrangera en fisketävling.

– Och det vore ju väldigt kul om vi kunde öka intresset för fiske i kanalen. Vi kanske inte kan nå samma nivå som i strömmen i Norrköping men det kan väl i alla fall få vara vår målbild. Vår mission är att berätta om hur bra det är att fiska i kanalen, säger han.

De tillsyningsmän som finns ska bland annat se till att fiskeförbudet vid Nykvarn och Tannefors sluss efterlevs. Vid Tannefors har en lekplats för fisk anlagts och både vid den och vid fiskomlöpet vid Nykvarn skulle en sportfiskare göra stor skada om fisken fångas.

Större delen av Stångån är dock öppen för fiske – det är dessutom gratis.

FOTNOT: Stångån och Kinda kanal är till största delen samma vattendrag.

Text och foto: Per Olsson


Vid snöbryggan är det tillåtet att fiska.